the opinion of the public, the popular view

listen to the pronunciation of the opinion of the public, the popular view
الإنجليزية - التركية

تعريف the opinion of the public, the popular view في الإنجليزية التركية القاموس.

public opinion
kamu

Kamu oyu dengesi kendi lehine kalır. - The balance of public opinion remains in his favor.

Onlar sadece kamuoyundan korktukları için projeye karşı çıkmadılar. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

public opinion
imaj
public opinion
efkar-ı umumiye
public opinion
kamuoyu

Kamuoyunun aksine hayat kısa değildir. - Life is not short, contrary to public opinion.

Onlar sadece kamuoyundan korktukları için projeye karşı çıkmadılar. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

الإنجليزية - الإنجليزية
public opinion
the opinion of the public, the popular view
المفضلات