the observance of a holiday or feast day, as by solemnities

listen to the pronunciation of the observance of a holiday or feast day, as by solemnities
الإنجليزية - التركية

تعريف the observance of a holiday or feast day, as by solemnities في الإنجليزية التركية القاموس.

celebration
{i} kutlama

Lincoln kutlamaların bittiğine memnundu. - Lincoln was glad the celebrations were over.

Bu kutlama zamanı değil. - This is not a time for celebration.

celebration
tören

Uygurlar arasında, isim verme töreni bir çocuğa isim verildikten sonra düzenlenir. - Among the Uighurs, a Naming Celebration is held after a child is given a name.

Veliler okul törenine davet edilecek. - The parents will be invited to the school celebration.

celebration
merasim
celebration
{i} anma
الإنجليزية - الإنجليزية
celebration
the observance of a holiday or feast day, as by solemnities
المفضلات