the decomposition of a compound into two or more simpler species

listen to the pronunciation of the decomposition of a compound into two or more simpler species
الإنجليزية - التركية

تعريف the decomposition of a compound into two or more simpler species في الإنجليزية التركية القاموس.

dissociation
{i} ayırma
dissociation
şaşkınlık
dissociation
çözüşüm
dissociation
çözüşme
dissociation
ayrılma
dissociation
(Sosyoloji, Toplumbilim) kopma
dissociation
(Psikoloji, Ruhbilim) bölme, bölerek ayrı tutma
dissociation
{i} ayrışma
dissociation
ayrı tutma
dissociation
{i} çözünme
dissociation
(Sosyoloji, Toplumbilim) çözülme
dissociation
(Tıp) Parçalara veya elementlere ayrılma (ayırma)
dissociation
{i} kişilik çözünmesi sonucu çıkan savunma mekanizması
الإنجليزية - الإنجليزية
dissociation
the decomposition of a compound into two or more simpler species

  الواصلة

  the de·com·po·si·tion of a com·pound in·to two or more simpler spe·cies

  التركية النطق

  dhi dikımpōzîşın ıv ı kımpaund întı tu ır môr sîmplır spişiz

  النطق

  /ᴛʜē ˌdēkəmpōˈzəsʜən əv ə kəmˈpound əntə ˈto͞o ər ˈmôr ˈsəmplər ˈspēsʜēz/ /ðiː ˌdiːkəmpoʊˈzɪʃən əv ə kəmˈpaʊnd ɪntə ˈtuː ɜr ˈmɔːr ˈsɪmplɜr ˈspiːʃiːz/

  كلمة اليوم

  dentifrice
المفضلات