the combination of two or more commercial companies

listen to the pronunciation of the combination of two or more commercial companies
الإنجليزية - التركية

تعريف the combination of two or more commercial companies في الإنجليزية التركية القاموس.

merger
(Ticaret) kaynaşma
merger
kaybolma
merger
(Ticaret) şirketlerin birleşmesi
merger
katılma
merger
yutma
merger
birleştirme
merger
(Ticaret) şirket birleşmesi
uniting
birleştirici
merger
birleşme

Birleşme her şeyi bozduğundan beri ofis altüst oldu. - The office has been topsy-turvy since the merger upset everything.

Birleşme %50-%50 oranla uygulandı. - The merger was implemented on a 50-50 ratio.

merger
bir firma ya da şirketin bir diğeriyle birleşmesi
merger
İki veya daha çok şirketin birleşmesi
merger
Şirket evliliği
merger
(isim) birleşme
merger
bir mülk veya bir şirketin başkasıyle birleşmesi
الإنجليزية - الإنجليزية
uniting
merger
Amalgamation
the combination of two or more commercial companies

  الواصلة

  the com·bi·na·tion of two or more com·mer·cial companies

  التركية النطق

  dhi kämbıneyşın ıv tu ır môr kımırşıl kʌmpıniz

  النطق

  /ᴛʜē ˌkämbəˈnāsʜən əv ˈto͞o ər ˈmôr kəˈmərsʜəl ˈkəmpənēz/ /ðiː ˌkɑːmbəˈneɪʃən əv ˈtuː ɜr ˈmɔːr kəˈmɜrʃəl ˈkʌmpəniːz/

  كلمة اليوم

  bricolage
المفضلات