the cardinal number that is the product of 10 and 100

listen to the pronunciation of the cardinal number that is the product of 10 and 100
الإنجليزية - التركية

تعريف the cardinal number that is the product of 10 and 100 في الإنجليزية التركية القاموس.

grand
{i} bin dolar

Ben sadece üç bin dolar yaptım. - I just made three grand.

grand
ihtişamlı
grand
gösteriş
grand
{i} k.dili. kuyruklu piyano
grand
kuyruklu piyano

Kuyruklu piyanonun hiçbir pedalı yoktur. - The grand piano has no pedal at all.

O ezgiyi kuyruklu piyanosunda çaldı. - She played that tune on her grand piano.

grand
enfes
grand
{s} genel

Büyükbabam sabah kahvaltısını genellikle saat altıda yer. - My grandfather usually eats breakfast at six.

grand
yüksek

Daha yüksek sesle konuş. Büyükbaban pek de iyi duymuyor. - Speak louder. Your grandfather's hearing isn't so good.

Büyükusta satrançta en yüksek ulaşılabilir ünvandır. - Grandmaster is the highest achievable title in chess.

grand
bütün

Büyükannem kendisinin bütün hayatını bana anlattı. - My grandmother told me about her whole life.

Büyükanne bütün aileye yiyecek almak için markete gitti. - Grandma walked to the market to buy food for the whole family.

grand
tatlı

Büyükanne torunlarına tatlılar vermektedir. - The grandmother gives sweets to her grandchildren.

grand
baş

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

Onun büyükbabasının ölümünü işitmesinin ilk şokundan sonra, kız ağlamaya başladı. - After the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.

grand
çok iyi

Büyükannem çok iyi göremez. - My grandmother can't see very well.

Büyükanne çok iyi görünüyordu. - Grandmother looked very well.

grand
ince
g
(Askeri) ÇEKİM: Değişmez çekim değerini, çekim ivmesini gösterir simge. Bak. "G force"
g
bin dolar
grand
{i} argo bin dolar
grand
{s} önemli

Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir. - While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that.

grand
{s} asil
grand
{s} muhteşem, görkemli, ihtişamlı
grand
{s} ağırbaşlı
الإنجليزية - الإنجليزية
m
g
k
1000
thou
one thousand
thousand
grand
yard
the cardinal number that is the product of 10 and 100
المفضلات