the aggregation of people's views about issues, situations, and public figures

listen to the pronunciation of the aggregation of people's views about issues, situations, and public figures
الإنجليزية - التركية

تعريف the aggregation of people's views about issues, situations, and public figures في الإنجليزية التركية القاموس.

public opinion
kamu

Kamuoyu değişmeye başladı. - Public opinion began to change.

Kamu oyu dengesi kendi lehine kalır. - The balance of public opinion remains in his favor.

public opinion
imaj
public opinion
efkar-ı umumiye
public opinion
kamuoyu

Plan, kamuoyunun baskısı altında terk edildi. - The plan was given up under the pressure of public opinion.

Onlar sadece kamuoyundan korktukları için projeye karşı çıkmadılar. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

الإنجليزية - الإنجليزية
public opinion
the aggregation of people's views about issues, situations, and public figures

    الواصلة

    the ag·gre·ga·tion of people's views a·bout issues, situations, and pub·lic figures

    النطق

    كلمة اليوم

    contrive
المفضلات