the admissible arrangement of sounds in words

listen to the pronunciation of the admissible arrangement of sounds in words
الإنجليزية - التركية

تعريف the admissible arrangement of sounds in words في الإنجليزية التركية القاموس.

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
الإنجليزية - الإنجليزية
morphology
the admissible arrangement of sounds in words

  الواصلة

  the ad·mis·si·ble ar·range·ment of sounds in words

  التركية النطق

  dhi ıdmîsıbıl ıreyncmınt ıv saundz în wırdz

  النطق

  /ᴛʜē ədˈməsəbəl ərˈānʤmənt əv ˈsoundz ən ˈwərdz/ /ðiː ədˈmɪsəbəl ɜrˈeɪnʤmənt əv ˈsaʊndz ɪn ˈwɜrdz/

  كلمة اليوم

  retrograde
المفضلات