the act or process of sinking

listen to the pronunciation of the act or process of sinking
الإنجليزية - التركية

تعريف the act or process of sinking في الإنجليزية التركية القاموس.

sinking
{i} batma

RMS Lusitania'nın batması uluslararası bir protestoya neden oldu. - The sinking of the RMS Lusitania caused an international outcry.

Antina'nın midesinde bir batma hissi vardı. - Antina had a sinking feeling in her stomach.

sinking
{i} batırma
sinking
batış

Titanik'in batışında 1490 ila 1635 kişi öldü. - Between 1,490 and 1,635 people died in the sinking of the Titanic.

Costa Concordia lüks yolcu gemisinin batışını duydun mu? - Have you heard about the sinking of the Costa Concordia luxury cruise ship?

sinking
{f} bat

Tıpkı batan bir gemiyi terkeden fareler gibi. - It's just like rats leaving a sinking ship.

Fareler batan gemiyi terkederler. - Rats desert a sinking ship.

sinking
çökme
sinking
çöküntü
sinking
yavaş yavaş ödeme
sinking
batarak
sinking
(isim) düşüş, batış, batırma, dermansızlık, halsizlik, açlıktan dermansızlık, işlevini yitirme, yavaş yavaş ödeme (borç), amorti etme, batma
sinking
(sıfat) yavaş yavaş kaybolan, zamanla azalan, azalan, amorti eden
sinking
{i} yavaş yavaş ödeme (borç)
sinking
{s} amorti eden
sinking
{i} açlıktan dermansızlık
sinking
{i} dermansızlık
sinking
{i} düşüş
sinking
{i} amorti etme
sinking
{s} azalan
sinking
{i} halsizlik
الإنجليزية - الإنجليزية
sinking

I witnessed the sinking of my ship from the shore.

the act or process of sinking

  الواصلة

  the act or proc·ess of sink·ing

  التركية النطق

  dhi äkt ır prôses ıv sîngkîng

  النطق

  /ᴛʜē ˈakt ər ˈprôˌses əv ˈsəɴɢkəɴɢ/ /ðiː ˈækt ɜr ˈprɔːˌsɛs əv ˈsɪŋkɪŋ/

  كلمة اليوم

  guesstimate
المفضلات