the act of removing from association

listen to the pronunciation of the act of removing from association
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
dissociation
the act of removing from association

  الواصلة

  the act of re·mo·ving from as·so·ci·a·tion

  التركية النطق

  dhi äkt ıv rimuvîng fırm ısōsieyşın

  النطق

  /ᴛʜē ˈakt əv rēˈmo͞ovəɴɢ fərm əˌsōsēˈāsʜən/ /ðiː ˈækt əv riːˈmuːvɪŋ fɜrm əˌsoʊsiːˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  concilliabule
المفضلات