the act of intimidating a weaker person to make them do something

listen to the pronunciation of the act of intimidating a weaker person to make them do something
الإنجليزية - التركية

تعريف the act of intimidating a weaker person to make them do something في الإنجليزية التركية القاموس.

bullying
zorbalık

Dan bana aylardır zorbalık ediyor. - Dan has been bullying me for months.

Tom okulda diğer çocuklara zorbalık ediyor. - Tom has been bullying other kids at school.

bullying
kabadayılık
intimidation
{i} tehdit
bullying
dayılık
intimidation
sindirme
intimidation
gözünü korkutma
intimidation
ikrah
intimidation
yılgınlık
intimidation
korkutma
intimidation
gözdağı verme
bullying
Ezici taciz
intimidation
(Askeri) GÖZÜNÜ KORKUTMA, YILDIRMA, GÖZDAĞI VERME
intimidation
yıldırma
intimidation
(isim) gözdağı, korkutma, tehdit
الإنجليزية - الإنجليزية
intimidation
bullying
‘bullying’
the act of intimidating a weaker person to make them do something

  الواصلة

  the act of in·ti·mi·dat·ing a weaker per·son to make them do some·thing

  التركية النطق

  dhi äkt ıv întîmîdeytîng ı wikır pırsın tı meyk dhım du sʌmthîng

  النطق

  /ᴛʜē ˈakt əv ənˈtəməˌdātəɴɢ ə ˈwēkər ˈpərsən tə ˈmāk ᴛʜəm ˈdo͞o ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ðiː ˈækt əv ɪnˈtɪmɪˌdeɪtɪŋ ə ˈwiːkɜr ˈpɜrsən tə ˈmeɪk ðəm ˈduː ˈsʌmθɪŋ/

  كلمة اليوم

  relucent
المفضلات