the act of continuing an activity without interruption

listen to the pronunciation of the act of continuing an activity without interruption
الإنجليزية - التركية

تعريف the act of continuing an activity without interruption في الإنجليزية التركية القاموس.

continuation
devam

Erken Ortaçağ cam üretimi Roma cam teknolojisinin bir devamı mıdır? - Is early medieval glass production a continuation of Roman glass technology?

Savaş, diğer yollarla siyasetin devamıdır. - War is the continuation of politics by other means.

continuation
uzantı
continuation
zeyil
continuance
devam
continuance
erteleme
the act of
eyleminin
continuance
{i} sürüp gitme
continuance
{i} temdit
continuance
{i} uzatma
continuance
{i} devam etme
continuance
{i} süre
continuation
{i} sürme
continuation
Süren
continuation
{i} uzatma
continuation
devam,sürdürme
continuation
(isim) devam, arka, devam etme, sürdürme, sürme, uzatma, temdit
الإنجليزية - الإنجليزية
continuance
continuation
the act of continuing an activity without interruption

  الواصلة

  the act of con·ti·nu·ing an ac·ti·vi·ty with·out in·ter·rup·tion

  التركية النطق

  dhi äkt ıv kıntînyuîng ın äktîvıti wîdhaut întırʌpşın

  النطق

  /ᴛʜē ˈakt əv kənˈtənyo͞oəɴɢ ən akˈtəvətē wəᴛʜˈout ˌəntərˈəpsʜən/ /ðiː ˈækt əv kənˈtɪnjuːɪŋ ən ækˈtɪvətiː wɪðˈaʊt ˌɪntɜrˈʌpʃən/

  كلمة اليوم

  proboscis
المفضلات