the act of causing disorder

listen to the pronunciation of the act of causing disorder
الإنجليزية - التركية

تعريف the act of causing disorder في الإنجليزية التركية القاموس.

disruption
{i} karışıklığa itme
disruption
{i} bozulma

Bazı alevlenmeyi geciktiriciler kanser ve hormonal bozulmalara neden olabilir. - Some flame retardants can cause cancer and hormonal disruptions.

disruption
(Denizbilim) parçalama
disruption
{i} parçalanma
disruption
(Ticaret) işleyişini durdurma
disruption
karmaşa
disruption
aksama
perturbation
aklını karıştırma
perturbation
rahatsızlık
disruption
kesilme
disruption
bozma
the act of
eyleminin
disruption
(Biyoloji) yarılma
disruption
karıştırma
disruption
(Tıp) Ayrılma, yarılma, çatlama
perturbation
{i} tedirginlik
الإنجليزية - الإنجليزية
disruption
perturbation
the act of causing disorder

  الواصلة

  the act of caus·ing dis·or·der

  التركية النطق

  dhi äkt ıv kôzîng dîsôrdır

  النطق

  /ᴛʜē ˈakt əv ˈkôzəɴɢ dəsˈôrdər/ /ðiː ˈækt əv ˈkɔːzɪŋ dɪsˈɔːrdɜr/

  كلمة اليوم

  paparazzo
المفضلات