the act of breaking regular flow or sequence of something

listen to the pronunciation of the act of breaking regular flow or sequence of something
الإنجليزية - التركية

تعريف the act of breaking regular flow or sequence of something في الإنجليزية التركية القاموس.

disruption
{i} karışıklığa itme
disruption
{i} bozulma

Bazı alevlenmeyi geciktiriciler kanser ve hormonal bozulmalara neden olabilir. - Some flame retardants can cause cancer and hormonal disruptions.

disruption
(Denizbilim) parçalama
disruption
{i} parçalanma
disruption
(Ticaret) işleyişini durdurma
disruption
karmaşa
disruption
aksama
disruption
kesilme
disruption
bozma
disruption
(Biyoloji) yarılma
disruption
karıştırma
disruption
(Tıp) Ayrılma, yarılma, çatlama
الإنجليزية - الإنجليزية
disruption
the act of breaking regular flow or sequence of something

  الواصلة

  the act of break·ing re·gu·lar flow or se·quence of some·thing

  التركية النطق

  dhi äkt ıv breykîng reygyılır flō ır sikwıns ıv sʌmthîng

  النطق

  /ᴛʜē ˈakt əv ˈbrākəɴɢ ˈrāgyələr ˈflō ər ˈsēkwəns əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ðiː ˈækt əv ˈbreɪkɪŋ ˈreɪɡjəlɜr ˈfloʊ ɜr ˈsiːkwəns əv ˈsʌmθɪŋ/

  كلمة اليوم

  arcadian
المفضلات