terfi

listen to the pronunciation of terfi
التركية - الإنجليزية
promotion

Tom missed the opportunity for a promotion. - Tom terfi fırsatını kaçırdı.

My secretary is pushing for a promotion. - Sekreterim terfî için sıkıştırıyor.

promote

Tom deserves to be promoted. - Tom terfi etmeyi hak ediyor.

Tom couldn't decide who should get promoted. - Tom kimin terfi ettirilmesi gerektiğine karar veremedi.

(Kanun) accession
elevation
preferment
promotion, advancement
rise
promotion, being raised to a higher rank
step
promotion, raising (someone) to (a higher rank)
commission
promotional
advancement
promoted to
terfi ettirmek
promote
terfi etmek
promote

I want to be promoted. - Terfi etmek istiyorum.

terfi belgesi subay
brevet
terfi eden
promoted
terfi etmek
upgrade
terfi etmek
promoted

I want to be promoted. - Terfi etmek istiyorum.

terfi etmek
be promoted

I want to be promoted. - Terfi etmek istiyorum.

terfi etmek
get promotion
terfi etmek
step up
terfi ettirme
promoting
terfi ettirmek
step up
terfi e
to promote
terfi belgesi
(subay) brevet
terfi edebilme durumu
(Askeri) promotable status
terfi etmek
work one's way up
terfi etmek
rise
terfi etmek
to be promoted, to get promotion
terfi etmek
1. to be promoted; to be raised to (a higher rank). 2. to promote; to raise (someone) to (a higher rank)
terfi etmek
get one's promotion
terfi etmek
move up
terfi ettirici
elevatory
terfi ettirmek
upgrade
terfi ettirmek
to promote
terfi ettirmek
upgrade smb.'s status
terfi eğitimi
(Askeri) promotion training
terfi imkânı
promotion prospects
terfi kazanmaya çalışmak
buck for
terfi listesi
(Askeri,Ticaret) promotion list
terfi merkezi
(Denizbilim) elevation center
terfi sistemi
promotion system
terfi sonucu maaşın artması
(Ticaret) promotional salary increase
terfi sınavı
promotional exam
terfi sınavı
advancement exam
terfi ettir
promote

His lack of technical knowledge kept him from being promoted. - Teknik bilgi eksikliği, onun terfi ettirilmesini engelledi.

He was promoted to general. - O, generalliğe terfi ettirildi.

terfi ettir
{f} promoted

Tom got promoted recently. - Tom son zamanlarda terfi ettirildi.

Tom couldn't decide who should get promoted. - Tom kimin terfi ettirilmesi gerektiğine karar veremedi.

Terfî etmek
get promoted
terfi ettirmek
{f} elevate
terfi ettirmek
prefer
التركية - التركية
terfi
المفضلات