ten 10s

listen to the pronunciation of ten 10s
الإنجليزية - التركية

تعريف ten 10s في الإنجليزية التركية القاموس.

century
{i} yüzyıl

Futbol, ikinci yüzyılda Çin'de oynandı. - Football was played in China in the second century.

20. yüzyılın ortalarından beri Pekin'de su kuyusu sayısı önemli ölçüde düşmüş ve yeni yol ve binalar için bir yol yapmak için yıkılmışlardır. - Since the mid-20th century, the number of hutongs in Beijing has dropped dramatically as they are demolished to make way for new roads and buildings.

century
{i} asır

Yüz yıla bir asır denir. - A hundred years is called a century.

Bir buçuk asırlık bir karmaşadan sonra kraliyet otoritesi yeniden kuruldu. - Only after a century and a half of confusion was the royal authority restored.

century
yüz kişi veya yüz şeyden ibaret topluluk
hundred
{i} yüzlük
hundred
hundredth s
c
karbon
c
Yaklaşık olarak tarık belirtmek için kullanılır. Kişinin doğum tarihi tam olarak bilinmediğinde bu yola başvurulur

Antonello da Messina was born c. 1430, in Messina, Sicily.-Antonello da Messina yaklaşık 1430 da, Messina, Sicilya'da doğmuştur.

centred
merkezi
hundred
100 librelik Amerikan ağırlık ölçü birimi
c
(Askeri) C FAKTÖRÜ: Nişangah açısında her değişiklik mesafesinde 100 metrelik bir değişikliğe sebep olur
century
agav
century
eski Roma ordusunda yüz kişilik bölük
century
century plant yüz yaşına gelene kadar çiçek açmadıgına inanılan bir süs bitkisi
century
{i} yüz taneden oluşan grup
century
{i} yüz kişilik bölük (eski roma)
century
{i} yüz dolar
الإنجليزية - الإنجليزية
century
centred
c
100
hundred
ten 10s
المفضلات