tatminkâr

listen to the pronunciation of tatminkâr
التركية - الإنجليزية
favorable

I'm looking forward to receiving a favorable answer from you. - Sizden tatminkar bir yanıt almayı dört gözle bekliyorum.

His new book met with a favorable reception. - Onun yeni kitabı tatminkar bir alışla karşılaştı.

satisfactory, satisfying
gratifying
grateful
satisfactory

The rent is high, otherwise the room is satisfactory. - Kira yüksek, onun dışında oda tatminkar.

His explanation is by no means satisfactory. - Onun açıklaması hiç bir şekilde tatminkâr değildir.

comfortable
famous
favourable [Brit.]
gratification
(Konuşma Dili) all right
satisfactory

His explanation was by no means satisfactory. - Onun açıklaması hiç bir şekilde tatminkâr değildi.

The rent is high, otherwise the room is satisfactory. - Kira yüksek, onun dışında oda tatminkar.

farout
{s} favourable
التركية - التركية
Tatmin eden, tatmin edici özellikte olan, uygun, doyurucu
(Osmanlı Dönemi) doyurucu, yeterli
tatminkâr
المفضلات