taste; relish; inclination; liking

listen to the pronunciation of taste; relish; inclination; liking
الإنجليزية - التركية

تعريف taste; relish; inclination; liking في الإنجليزية التركية القاموس.

swallow
yutmak

Gururumu yutmak zorunda kaldım. - I had to swallow my pride.

Fabrikanın kapatılması şehrin sakinlerine yutmak için zor bir hap oldu. - The closure of the factory was a tough pill to swallow to the town's residents.

swallow
{i} kırlangıç

Kırlangıçlar gökyüzünde uçuyor. - Swallows are flying in the sky.

Kırlangıç uçuşta hızlıdır. - The swallow is swift in flight.

swallow
{f} k.dili. yutmak, kanmak, aldanmak, inanmak
swallow
yemek
swallow
yudumlamak
swallow
kanmak
swallow
yutkunma
swallow
yutkunmak
swallow
yutma

Tom yutma zorluğu yaşıyor. - Tom is having a hard time swallowing.

Hapları yutmalısın, onları ağzında çiğnememelisin. - You must swallow pills, not chew them in your mouth.

swallow
{f} yut

ATM, kredi kartını yuttu. - The ATM has swallowed the credit card.

Yutarken boğazım ağrıyor. - My throat hurts when I swallow.

swallow
{i} çatal kuyruk
swallow
{i} boğaz

Yutarken boğazım ağrıyor. - My throat hurts when I swallow.

Ne zaman yutkunsam boğazım ağrıyor. - Whenever I swallow, my throat hurts.

swallow
herhangi bir sözün gerçek olup olmadığını araştırmadan kabul etmek
swallow
{i} yudum

Eğer bir yudum su içmezsem bu hapları yutamam. - If I don't drink a swig of water, I can't swallow these tablets.

Kadın servis edilen cin ve limonu bir yudumda mideye indirdi. - The woman downed the gin and lime that was served in one swallow.

swallow
{f} altında kalmak
swallow
i., zool. kırlangıç
swallow
{f} inanmak
swallow
{f} belli etmemek
swallow
makara yivi
الإنجليزية - الإنجليزية
swallow
taste; relish; inclination; liking
المفضلات