tamamlanmış

listen to the pronunciation of tamamlanmış
التركية - الإنجليزية
finished

Tom's part of the work isn't finished. - Çalışmanın Tom'a ait bölümü tamamlanmış değil.

complete

The album will have been completed by next July. - Albüm önümüzdeki Temmuz ayına kadar tamamlanmış olacak.

The New Tokaido Line was completed in 1964. - Yeni Tokaido Hattı 1964 yılında tamamlanmıştır.

integrated
home free
madeup
tamamlanmış geçmiş zaman
perfect tense
tamamlanmış geçmiş zamanlı fiil
perfect
tamamla
{f} complete

Let's complete this picture quickly. - Çabucak bu resmi tamamlayalım.

We should be able to complete the work in five days. - Biz, beş gün içinde işi tamamlayabilmeliyiz.

tamamla
fulfill
tamamla
follow through
tamamla
finish off
başarıyla tamamlanmış
buttoned up
deniz astsubay kıdemli başçavuş; sadece tamamlanmış hükümler
(Askeri) chief petty officer; complete provisions only
iskeleti tamamlanmış
framed
kısmen tamamlanmış
partially completed
tamamla
completed

All is completed with this. - Hepsi bununla tamamlandı.

Tom completed the mission. - Tom misyonunu tamamladı.

tamamla
completing

He had a share in completing the job. - O, işi tamamlamada pay sahibi oldu.

I'm not completing your assignments. - Ben senin ödevlerini tamamlamıyorum.

tamamla
followthrough
tamamla
consummate
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) MUKZA
tamamlanmış
المفضلات