taken

listen to the pronunciation of taken
الإنجليزية - التركية
(sıfat) tutulmuş
{s} tutulmuş

Tüm oturma yerleri tutulmuş. - All the seating areas are taken.

f., bak. take 1
alınmış

O büyük bir firma tarafından bir katib olarak alınmıştır. - He was taken on by a large firm as a clerk.

Affedersiniz, o koltuk alınmış mı? - Pardon me, is that seat taken?

{f} al
take götür/al
take
almak

Bankada paçayı yırtmak ve A52 yi almak zorundasın. - You'll have to get off at the bank and take the A52.

Otobüs yolcuları almak için durdu. - The bus stopped to take on passengers.

take
götürmek

Pazartesi günü kitapları kütüphaneye geri götürmek zorundayım. - On Monday I have to take back the books to the library.

Bu kitapları kütüphaneye geri götürmek zorundayım. - I have to take these books back to the library.

take
(fotoğraf) çekmek

Let me take your picture. - Dur bir fotoğrafını çekeyim.

taken a step
adım atmak
taken aback
şaşalamak
taken aback
şaşırtmak
taken for granted
çantada keklik görülmek
taken for granted
çantada keklik
taken in
aldanmak
taken in by
aldanmak
taken into account
sayılmak
taken into consideration
dikkate alınmak
taken off
çıkartılmış
taken over
devralınmış
taken place
meydana gelen
taken unawares
boş bulunmak
taken a bath
banyo yap
taken a chance on
şans tanı
taken a look at
göz at
taken a picture
fotoğraf çek
taken a seat
otur
taken a shower
duş al
taken a step
adım at
taken a sunbath
güneşlen
taken a vow
yemin et
taken aback
şaşırt
taken apart
parçalara ayır
taken down
parçalara ayır
taken off
çıkart

Tom kendi adını listeden çıkarttı. - Tom has asked to have his name taken off the list.

taken off for
çık
taken out
içerden çıkart
taken over
{f} devral

Tom kaptan olarak devraldı. - Tom has taken over as skipper.

Tom babasının şirketini devraldı. - Tom has taken over his father's company.

taken over
yüklen
taken place
meydana gel
taken the elevator
asansöre bin
taken up
yapmaya başla

O, şimdiye kadar yapmaya başladığı her işi bitirdi. - He's finished every task he's ever taken up.

taken up with
le çok meşgul
taken aback
şaşırmak
taken a shower
düş al
taken a turn
bir dönüş alınan
taken account of
alınan hesap
taken advantage
alınan avantaj
taken all in all
Sonuçta alınan
taken back
geri al
taken by surprise
sürpriz tarafından alınan
taken care of
alınan bakımın
taken down
kaldırılıyordu
taken for granted
kesin gözüyle bakılan
taken for granted
olmuş farzetmek
taken from
alınan
taken money
karşılığı alınan
taken of
alınan
taken off for
cık
taken offence
alınan suç
taken over
devralinmis
taken place
alındığı yer
taken there
Orada alınan
taken together; collective
birlikte alındığında; toplu
taken up with
-le çok meşgul
taken aback
şaşkın

Rus büyükelçisi şaşkına döndü. - The Russian ambassador was taken aback.

taken aback
afallamış
taken aback
şaşırmış

Tom şaşırmış görünüyordu. - Tom seemed taken aback.

Şaşırmış görünüyordun. - You seemed taken aback.

taken as granted
bahşedilmiş gibi saymak
taken as granted
bahşedilmiş saymak
taken out of circulation
tedavülden kalkmak
taken short
abdesti gelmek
taken up with
ile çok meşgul
take
kazanmak

Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to win.

Kazanmak için ne gerektiğini biliyorum. - I know what it takes to win.

take
(ilaç) almak

Have you taken your medicine? - İlacını aldın mı?.

take
tahammül etmek
take
(sınava) girmek

Did you take your exam? - Sınavına girdin mi?.

take
fikir

What's your take on that? - O konuda senin fikrin nedir?.

George'un bu fikirden hoşlanıp hoşlanmayacağından emin değilim. - I'm not sure if George will take to this idea.

Tom Mary'nin ona verdiği fırsattan yararlanmanın iyi bir fikir olduğunu düşündü. - Tom thought it was a good idea to take advantage of the opportunity that Mary had given him.

take
{i} (sinema) çekim

Let's take that scene again - Bu sahneyi tekrar çekelim.

take
katlanmak
take
{f} icap etmek
take
atlatmak

Soğuk algınlığımı atlatmak uzun zamanımı alacak. - It'll take me a long time to get over my cold.

take
düşünce

what's your take? / what's your opinion? / what do you think? - Senin düşüncen/fikrin nedir?.

Hayatı son sürat yaşamam için bu faydasız düşünceleri bırakmam gerek. - I need to drop these useless perceptions to take full throttle over my life.

Lütfen ilk mesajıma bir göz atın ve bu konudaki düşüncelerinizi bana bildirin. - Please, take a look at my first post and let me know what you think about it.

take
{i} tutulan balık miktarı
take
{i} tutma

Onun gençliğini göz önünde tutmalıyız. - We should take his youth into account.

Her zaman onun tarafını tutma. - Don't always take sides with him.

be taken with something
Birşeyden çok etkilenmek, birşeye kapılmak
take
{f} etmek

Ailemi ziyaret etmek için birkaç gün izin alabilir miyim? - May I take a few days off to visit my family?

Tom bu aramayı kabul etmek zorunda. - Tom has to take this call.

take
{i} (para olarak) hâsılat, pay
take
{i} k.dili. (hırsızların çalarak elde ettiği) kazanç
take
acıya katlanmak
take
{i} tepki
take
gasp etmek
take
kaldırmak

Japon tarzı bir handa, onlar her türlü ihtiyacınla ilgilenirler, bu nedenle parmağını kaldırmak zorunda kalmazsın. - At a Japanese-style inn, they take care of your every need, so you don't have to lift a finger.

Onlar özgürlüklerini korumak istemiyorlar. Onlar onları ortadan kaldırmak istiyorlar. - They don't want to protect your freedoms. They want to take them away.

take
olmak

Tom, iyi bir öğretmen olmak için gereken niteliklere sahip. - Tom has what it takes to be a good teacher.

Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam. - It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right.

take
{f} yakalamak

Kaçmış bir atı yakalamak söylenmiş bir sözü geri almaktan daha kolaydır. - It is easier to catch an escaped horse than to take back an escaped word.

take
{f} karşılamak

Gelip beni karşılamak için zahmet etmeyin. - Don't take the trouble to come and meet me.

take
{i} alıntı
take
{f} tutuşmak
take
{f} hissetmek
take
anlamak

İnsanları anlamak istiyorsan onların söyledikleri ile ilgili herhangi bir not almamalısın. - If you want to understand people, you shouldn't take any notice of what they say.

Nasıl çalıştığını anlamak için ayrı şeyler almayı isterim. - I like to take things apart to see what makes them tick.

take
{i} kabul etme (vücut)
take
{f} elde etmek

Ondan avantaj elde etmek istiyorum. - I want to take advantage of it.

Bir yandan da ona imreniyorum; tam olarak ne istediğini biliyor ve onu elde etmekten çekinmiyor. - In some ways, I envy him; he knows exactly what he wants and he's not afraid to take it.

take
ile gitmek

Hayvanat bahçesine taksi ile gitmek ne kadar sürer? - How long does it take to get to the zoo by taxi?

Gemi ile gitmek arabayla gitmekten daha uzun sürüyor. - Traveling by boat takes longer than going by car.

take
{f} tedavi etmek
take
götür

Havaalanı otobüsünün havaalanına götürmesi ne kadar sürer? - How long does the airport bus take to the airport?

Bu otobüs sizi müzeye götürecek. - This bus will take you to the museum.

take
faydalanmak
take
{f} ele geçirmek
take
ahzetmek
take
{i} hasat
take
abone olmak
take
acıya dayanmak
take
pay

Aslan payını hep sen alıyorsun! - You always take the lion's share!

take
seçmek
take
kiralamak
take
dayanmak
take
{f} çıkarmak

Odada şapkanı çıkarmak zorundasın. - You must take off your hat in the room.

Çöpü çıkarmak için kimin sırası? - Whose turn is it to take out the garbage?

take
{i} tutuş
be taken into account
sayılmak
be taken into consideration
dikkate alınmak
decision taken
alınan karar
decisions taken
alınan kararlar
decisions taken by
alınan kararlar
measures taken
alınan önlemler
pictures taken
(Bilgisayar) çekilmiş resimler
pictures taken
(Bilgisayar) çekilen resimler
precautions taken
alınan önlemler
take
yazmak

Yazmak üç saat sürecek. - Getting down will take three hours.

Mektubu yazmak ne kadar zamanını aldı? - How long did it take you to write the letter?

take
gerekmek

Karşılıklı adımlar atmak gerekmektedir. - Mutual steps have to be taken.

take
istemek
take
çıkartmak
take
gezmek
take
çalmak

Piyanoyu iyi çalmak için, yıllarca pratik yapmak gerekir. - It takes years of practice to play the piano well.

take
sökmek

Onu sökmek istiyorum. - I want to take it apart.

take
indirmek
take
kenetlenmek
take
almak (elle/ellerle)
take
farz etmek
take
gibi anlamak
take
içine sığmak
take
daraltmak
take
yutturmak
take
aşırmak
take
çatmak
take
kandırmak
take
karışmak
take
alçaltmak
take
duymak

O işinden gurur duymaktadır. - He takes pride in his work.

take
başlamak

Zayıflamak için en iyisi biraz spor aktivitesine başlamak. - In order to lose weight, it is best to take up some sport.

Bir işe başlamak çok para gerektirir. - It takes a lot of money to start a business.

take
çekmek (foto)
take
dinlemek

Burada durmak ve senin hakaretlerini dinlemekten daha iyi yapacak işlerim var. - I have better things to do than stand here and take your insults.

take
kaydetmek
take
almak (ders)
take
fethetmek
take
kabul etmek

Tom bu aramayı kabul etmek zorunda. - Tom has to take this call.

İyiyi ve kötüyü birarada kabul etmek zorundasın. - You have to take the good with the bad.

take
kapsamak
take
çekmek

Lütfen bunu aşağı çekmek için bana yardım edin. - Please help me take this down.

Jane biraz para çekmek için bankaya gitti. - Jane went to the bank to take out some money.

take
alınan taş
take
alışmak

Peruk takmaya alışmak biraz zaman alacak. - It'll take some time to get used to wearing a wig.

Buradaki hayata alışmak biraz zamanımı alacak gibi görünüyor. - It seems like it will take me a while to get accustomed to life here.

take
ele almak

Can you take this gentleman's complaint - Beyfendinin şikayetini ele alır mısın.

take
koparmak
take
kullanmak

Sadece en iyi malzemeleri kullanmak için büyük özen gösterilmiştir. - Great care has been taken to use only the finest ingredients.

Biz o fırsatı kullanmak zorundayız. - We have to take that chance.

take
binmek

Bob son treni kaçırdı ve bir taksiye binmek zorunda kaldı. - Bob missed the last train and had to take a taxi.

Bir yere gitmek için bir otobüse binmek zorundayım. - I have to take a bus to go anywhere.

taken over
devralmak
to be taken into account
sayılmak
take
avlanan hayvan miktarı
be taken aback
şaşakalmak
be taken aback
afallamak
take
kabullenmek

Sonunda Tom kabullenmek zorunda kaldı ve yaptığı eylemlerin sorumluluğunu almak zorunda kaldı. - In the end, Tom had to bite the bullet and take responsibility for his actions.

take
{f} al
take
tutmak

Seni yanımda tutmak neye mal olursa olsun yapacağım. - I'll do whatever it takes to keep you next to me.

Neden bir taksi tutmak istiyorsun? - Why do you want to take a taxi?

take
para

Paranızı geri almayı neden denemiyorsunuz? - Why don't you try to take your money back?

Jane biraz para çekmek için bankaya gitti. - Jane went to the bank to take out some money.

take
hasılat
take
taşıma

Evliliğin boyunduruğu o kadar ağırdır ki onu taşımak iki kişi gerektirir-bazen üç. - The yoke of marriage is so heavy that it takes two people to carry it – sometimes three.

Onlar çöpü dışarıya taşımak için kimin sırası olduğu hakkında tartıştılar. - They disputed about whose turn it was to take the trash out.

take
gerektirmek
take
üstlenmek

Eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekte istekli değil. - He is not willing to take responsibility for his actions.

take
(içine) almak
take
kâr

Lucy'nin annesi, ona küçük kız kardeşine bakmasını söyledi. - Lucy's mother told her to take care of her younger sister.

Karla japlı dağların resimlerini çekmek için Nagano'ya gittim. - I went to Nagano to take pictures of the mountains covered with snow.

take
(sınav) girmek
take
(fotoğrafını) çekmek
take
-e sahip olmak
take
saymak
anything taken for granted
bir şey hafife alındığı
be taken
çekilmiş et
be taken aback
(-e) şaşakalmak, çok şaşırmak
be taken aback
şaşırmış olmak
be taken into account
dikkate alınması
being taken
götürülüyor
cannot be legally taken away (law)
yasal uzağa (hukuk) alınamaz
is taken for granted
hafife alınır
is this seat taken
Bu koltuk alınır
journey taken in a car
yolculuk araba alınan
none taken
Üstüme alınmadım, darılmadım
response measure taken
alınan karşı önlem
someone who is easily taken advantage of
kolayca avantaj alınır kimse
take
{f} yanmak
take
al(mak)
well-taken
iyi alınmış
a thing taken by theft
haram mal
be taken
tutulmak
be taken aback
(at/by) (-e) şaşakalmak, çok şaşırmak
be taken by
bayılmak
be taken by
hoşlanmak
be taken for a fool
enayi yerine konmak
be taken for a ride
para kaptırmak
be taken ill
hastalanmak
be taken ill
hasta olmak
be taken ill
yatağa düşmek
be taken in
aldatılmak
be taken in
kandırılmak

Kandırılmak istemiyorum. - I don’t want to be taken in.

be taken into custody
gözaltına alınmak
be taken into intensive care
(Tıp) yoğun bakıma alınmak
be taken no notice
gözardı edilmek
be taken no notice
göz ardı edilmek
be taken short
tuvaleti gelmek
be taken short
(deyim) sıkışmak ,abtesi gelmek
be taken short
sıkışmak
be taken short
kakası gelmek
be taken to the hospital
hastaneye kaldırılmak
be taken up with
ile meşgul olmak
be taken with
bayılmak
الإنجليزية - الإنجليزية
In a relationship

I can't ask her out, she's taken.

Past participle of take
Infatuated; fond of or attracted to

He was very taken with the girl, I hear.

{f} get into one's possession; seize, capture, possess; grasp with the hands; contract, be affected with; carry away; captivate, charm; subtract, minus; do; occupy; ingest; ride; accept; feel; study; write down; endure; convey, transport; be effective
of Take
having possession gained especially by force or effort
If you are taken with something or someone, you are very interested in them or attracted to them. She seems very taken with the idea. the past participle of take
{s} understood, interpreted in a certain way; seized, captured; affected by an illness
understood in a certain way; made sense of; "a word taken literally"; "a smile taken as consent"; "an open door interpreted as an invitation"
be affected with an indisposition; "the child was taken ill"; "couldn't tell when he would be taken drunk"
be affected with an indisposition; "the child was taken ill"; "couldn't tell when he would be taken drunk" having possession gained especially by force or effort
Taken is the past participle of take
take

I should have taken the money. - I should've taken the money.

With teaching and studying my time is taken up. - With teaching and studying all of my time is taken up.

taken a hint
Past participle of take a hint
taken aback
said of a ship, when the wind, suddenly changing, forces the sails aft against the mast
taken aback
Past participle of take aback
taken aback
surprised, shocked
taken action
Past participle of take action
taken care
Past participle of take care
taken control
Past participle of take control
taken hold
Past participle of take hold
taken it up the ass
Past participle of take it up the ass
taken on
Past participle of take on
taken out
Past participle of take out
taken out the trash
Past participle of take out the trash
taken place
Past participle of take place
taken point
Past participle of take point
taken pride
Simple past tense and past participle of take pride
taken root
Past participle of take root
taken stock
Past participle of take stock
taken the cake
Past participle of take the cake
taken the mickey
Past participle of take the mickey
taken time
Past participle of take time
taken aback
disconcerted, surprised, dismayed
taken advantage of
has been used negatively, abused, sacrificed to better a situation
taken apart
stricken, hit, beat
taken care of
cared for -, under treatment, being dealt with
taken for granted
accepted as real or true without proof; "an assumed increase in population"; "the assumed reason for his absence"; "assumptive beliefs"; "his loyalty was taken for granted"
taken for granted
evident without proof or argument; "an axiomatic truth"; "we hold these truths to be self-evident"
taken out
removed, taken away
taken over
taken without permission or consent especially by public authority; "the condemned land was used for a highway cloverleaf"; "the confiscated liquor was poured down the drain"
taken to hospital for treatment
brought to the hospital for medical care
taken up
having or showing excessive or compulsive concern with something; "became more and more haunted by the stupid riddle"; "was absolutely obsessed with the girl"; "got no help from his wife who was preoccupied with the children"; "he was taken up in worry for the old woman"
taken with
marked by foolish or unreasoning fondness; "she was crazy about him"; "gaga over the rock group's new album"; "he was infatuated with her"
Taken.
tooken
be taken ill
To become ill
get taken in
to be unofficially fostered

When her mother died, she got taken in by the next-door neighbour.

get taken in
To be fooled; to fall for

I wonder how many people will get taken in by their addition of a fancy-looking front panel to a crummy device.

point taken
Indicates comprehension on the part of the speaker regarding a specific observation or objection raised by another
take
Something that is taken
take
To have sex forcefully with, possibly without consent

The rapist took his victims in dark alleys.

take
To last or expend

I estimate the trip will take about ten minutes.

take
To capture using a photographic camera

The photographer took a picture of our family.

take
To consider as an instance or example

I've had a lot of problems recently. Take last Monday. The car broke down on the way to work. Then ...etc.

take
To become

She took sick with the flu.

take
To support or carry without failing or breaking

That truck bed will only take two tons.

take
To participate in, undergo, or experience

I had to take a pee.

take
An act of taking
take
To get into one's possession
take
To tighten (take up) a belaying rope. Often used imperatively
take
A facial gesture in response to an event

I did a take when I saw the new car in the driveway.

take
An interpretation or view

What’s your take on this issue, Fred?.

take
A catch of the ball, especially by the wicket-keeper
take
To enroll (in a class, or a course of study)

I plan to take math, physics, literature and flower arrangement this semester.

take
To deliver, give (something); to entrust

Jesus perceaved there wylynes, and sayde: Why tempte ye me ye ypocrytes? lett me se the tribute money. And they toke hym a peny.

take
A catch
take
A (1) profit, (2) reward, (3) bribe, illegal payoff or unethical kickback

3) The mayor is on the take.

take
To not swing at a pitch

He’ll probably take this one.

take
To use

This camera takes 35mm film.

take
An attempt to record a scene

Act seven, scene three, take two.

take
To choose

I'll take the blue plates.

take
To catch the ball; especially for the wicket-keeper to catch the ball after the batsman has missed or edged it
take
To carry, particularly to a particular destination

I'll take the plate with me.

take
{v} to receive, seize, trap, suppose, hire, please
take
an abstraction of water from surface water or groundwater
Have you killed and also taken possession?
could it be possible that you not only killed someone but also took ownership over his property? (Biblical expression referring to an overly greedy and ambitious person)
a load was taken off his mind
a burden was lifted from him
be taken
have sex with -, be a sexual partner to -
be taken ill
get sick, become ill, be stuck in bed for medical reasons
his words were taken out of context
his words were taken out of the setting in which they were originally said, his words were twisted around
take
{f} get into one's possession; seize, capture, possess; grasp with the hands; contract, be affected with; carry away; captivate, charm; subtract, minus; do; occupy; ingest; ride; accept; feel; study; write down; endure; convey, transport; be effective
take
be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam"
take
To take hold; to fix upon anything; to have the natural or intended effect; to accomplish a purpose; as, he was inoculated, but the virus did not take
take
To make a picture, photograph, or the like, of; as, to take a group or a scene
take
head into a specified direction; "The escaped convict took to the hills"; "We made for the mountains"
take
the income arising from land or other property; "the average return was about 5%"
take
To grab and move to oneself
take
To have sex with forcefully, possibly without consent
take
have with oneself; have on one's person; "She always takes an umbrella"; "I always carry money"; "She packs a gun when she goes into the mountains"
take
To make selection of; to choose; also, to turn to; to have recourse to; as, to take the road to the right
take
To gain a position by force
take
admit into a group or community; "accept students for graduate study"; "We'll have to vote on whether or not to admit a new member"
take
To endure or cope with
take
develop a habit; "He took to visiting bars"
take
From Section 3(18) of the Federal Endangered Species Act: "The term 'take' means to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect, or to attempt to engage in any such conduct "
take
have sex with; archaic use; "He had taken this woman when she was most vulnerable"
take
To obtain possession of by force or artifice; to get the custody or control of; to reduce into subjection to one's power or will; to capture; to seize; to make prisoner; as, to take am army, a city, or a ship; also, to come upon or befall; to fasten on; to attack; to seize; said of a disease, misfortune, or the like
take
to get into a position of having, e g , safety, comfort; "take shelter from the storm"
take
Buyers "take" offerings when they agree to buy at the offering price
take
To fight or attempt to fight somebody. (See also take on.)
take
make use of or accept for some purpose; "take a risk"; "take an opportunity"
take
be stricken by an illness, fall victim to an illness; "He got AIDS"; "She came down with pneumonia"; "She took a chill"
take
To form a likeness of; to copy; to delineate; to picture; as, to take picture of a person
take
To require
take
To get into ones possession
take
To accept
take
carry out; "take action"; "take steps"; "take vengeance
take
experience or feel or submit to; "Take a test"; "Take the plunge"
take
safety, comfort; "take shelter from the storm"
take
buy, select; "I'll take a pound of that sausage"
take
take into one's possession; "We are taking an orphan from Romania"; "I'll take three salmon steaks"
take
obtain by winning; "Winner takes all"; "He took first prize"
take
The clapboard indication of a shot "taken" or printed
take
To please; to gain reception; to succeed
take
take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the palace"
take
To lead; to conduct; as, to take a child to church
take
To assume or interpret to be
take
To carry; to convey; to deliver to another; to hand over; as, he took the book to the bindery
take
To harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect, or to attempt to engage in any such conducts
take
To gain or secure the interest or affection of; to captivate; to engage; to interest; to charm
take
of the species - is a federal action subject to the consultation process
take
To hunt, pursue, wound, capture or kill any wildlife in any manner Also includes acts of assistance to other persons attempting to take wildlife
take
to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect or attempt to engage in any such conduct [ESA §3(19)] Harm is further defined by FWS to include significant habitat modification or degradation that results in death or injury to listed species by significantly impairing behavioral patterns such as breeding, feeding, or sheltering Harass is defined by FWS as actions that create the likelihood of injury to listed species to such an extent as to significantly disrupt normal behavior patterns which include, but are not limited to, breeding, feeding or sheltering [50 CFR § 17 3]
take
To admit of being pictured, as in a photograph; as, his face does not take well
take
the act of photographing a scene or part of a scene without interruption ascertain or determine by measuring, computing or take a reading from a dial; "take a pulse"; "A reading was taken of the earth's tremors"
take
take by force; "Hitler took the Baltic Republics"; "The army took the fort on the hill"
take
a version of a shot-as, normally, for a feature film a number of (different) variations of a shot are made so that one or two can be selected and used in the finished movie
take
The quantity or copy given to a compositor at one time
take
To ingest medicine, drugs, etc
take
Each recording of or attempt to record a selection by the same (or sometimes different) artist was designated with an identifying “take” number or letter (unless given an entirely new matrix number), sometimes stamped or inscribed on the disc
take
assume, as of positions or roles; "She took the job as director of development"
take
be capable of holding or containing; "This box won't take all the items"; "The flask holds one gallon"
take
serve oneself to, or consume regularly; "Have another bowl of chicken soup!"; "I don't take sugar in my coffee"
take
To participate in, undergo (a test or exam)
take
{i} act of taking; something taken; amount taken or collected at one time; income, proceeds, profits (Informal); movie scene filmed without interruption; sound recording made in one session; successful inoculation
take
proceed along in a vehicle; "We drive the turnpike to work"
take
The filming of a shot in a particular camera setup The director usually films several takes before approving the shot
take
be seized or affected in a specified way; "take sick"; "be taken drunk"
take
carry out; "take action"; "take steps"; "take vengeance"
take
The Endangered Species Act (ESA) defines the term "take" to mean "harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or attempt to engage in any such conduct " Litigation since the adoption of ESA has further honed the definitions of "harm" and "harass " The actual death of a particular individual of a species is not required for a "taking " The definition can also apply to habitat modification Under California law, The Fish and Game Code defines "take" as "hunt, pursue, catch, capture, kill" or attempt any such acts Habitat modification any also constitute "take" under The California Endangered Species Act
take
To give or deliver (a blow to); to strike; hit; as, he took me in the face; he took me a blow on the head
take
engage for service under a term of contract; "We took an apartment on a quiet street"; "Let's rent a car"; "Shall we take a guide in Rome?"
take
" to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect, or to attempt to engage in any such conduct" with respect to federally listed endangered species of wildlife Federal regulations provide the opportunity to apply take prohibitions to threatened species as would ordinarily only apply to endangered species [50 CFR 17 31(a)] Take of a listed species includes modifying the habitat of a listed species in such a way that interferes with essential behavioral patterns including breeding, feeding or sheltering
take
To stick, persist, thrive or remain
take
require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do what she did"; "success usually requires hard work"; "This job asks a lot of patience and skill"; "This position demands a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls for a spectacular dessert"; "This intervention does not postulates a patient's consent"
take
make a film or photograph of something; "take a scene"; "shoot a movie"
take
lay claim to; as of an idea; "She took credit for the whole idea"
take
take as an undesirable consequence of some event or state of affairs; "the accident claimed three lives"; "The hard work took its toll on her"
take
safety, comfort; "take shelter from the storm" take into one's possession; "We are taking an orphan from Romania"; "I'll take three salmon steaks" take by force; "Hitler took the Baltic Republics"; "The army took the fort on the hill" buy, select; "I'll take a pound of that sausage" make use of or accept for some purpose; "take a risk"; "take an opportunity" as of time or space; "It took three hours to get to work this morning"; "This event occupied a very short time" develop a habit; "He took to visiting bars" carry out; "take action"; "take steps"; "take vengeance
take
In filmmaking, the shot produced by one uninterrupted run of the camera One shot in the final film may be chosen from among several takes of the same action
take
To last [an amount of time]
take
Take means to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect an animal, or to attempt to engage in any such conduct
take
to get into a position of having, e
take
For example
take
In an active sense; To lay hold of; to seize with the hands, or otherwise; to grasp; to get into one's hold or possession; to procure; to seize and carry away; to convey
take
get into one's hands, take physically; "Take a cookie!"; "Can you take this bag, please"
take
interpret something in a certain way; convey a particular meaning or impression; "I read this address as a satire"; "How should I take this message?"; "You can't take credit for this!"
take
the act of photographing a scene or part of a scene without interruption
take
A command used to instruct the belayer to take in all the slack so as to create tension in the rope Tension is also used, and up-rope can be used when top-roping or following a climb
take
To move or direct the course; to resort; to betake one's self; to proceed; to go; usually with to; as, the fox, being hard pressed, took to the hedge
take
To assume; to adopt; to acquire, as shape; to permit to one's self; to indulge or engage in; to yield to; to have or feel; to enjoy or experience, as rest, revenge, delight, shame; to form and adopt, as a resolution; used in general senses, limited by a following complement, in many idiomatic phrases; as, to take a resolution; I take the liberty to say
take
pick out, select, or choose from a number of alternatives; "Take any one of these cards"; "Choose a good husband for your daughter"; "She selected a pair of shoes from among the dozen the salesgirl had shown her"
take
receive or obtain by regular payment; "We take the Times every day"
take
as of time or space; "It took three hours to get to work this morning"; "This event occupied a very short time"
take
travel or go by means of a certain kind of transportation, or a certain route; "He takes the bus to work"; "She takes Route 1 to Newark"
take
accept or undergo, often unwillingly; "We took a pay cut"
take
receive willingly something given or offered; "The only girl who would have him was the miller's daughter"; "I won't have this dog in my house!"; "Please accept my present"
take
The single recording of a set-up If take one is not satisfactory to the director he will do take two, then take three, until he is satisfied The next set-up will start with take one again
take
The moment a fish strikes
take
A good catch of a kick
take
be designed to hold or take; "This surface will not take the dye"
take
To close your fingers, make your chest taller and support your lower back to collect the horse and make him give in See give back
take
aim or direct at; as of blows, weapons, or objects such as photographic equipment; "Please don't aim at your little brother!"; "He trained his gun on the burglar"; "Don't train your camera on the women"; "Take a swipe at one's opponent"
take
(1) To agree to buy A dealer or customer who agrees to buy at another dealer's offered price is said to take the offer (2) Euro bankers speak of taking deposits rather than buying money
take
To employ; to use; to occupy; hence, to demand; to require; as, it takes so much cloth to make a coat
take
To draw; to deduce; to derive
take
To grasp with the hands
take
(1) A dealer or customer who agrees to buy at another dealer's offered price is said to take that offer (2) Also, Euro bankers speak of taking deposits rather than buying money
take
Definition One continuous recording of a shot Example Related Terms Shot
take
1) to move something from one place to another -- " take some books from a library shelf " (25) 2) to use up time or space -- " his commute takes one hour and 51 minutes " (230)
take
take on a certain form, attribute, or aspect; "His voice took on a sad tone"; "The story took a new turn"; "he adopted an air of superiority"; "She assumed strange manners"; "The gods assume human or animal form in these fables"
take
take into consideration for exemplifying purposes; "Take the case of China"; "Consider the following case"
take
That which is taken; especially, the quantity of fish captured at one haul or catch
take
ascertain or determine by measuring, computing or take a reading from a dial; "take a pulse"; "A reading was taken of the earth's tremors"
take
occupy or take on; "He assumes the lotus position"; "She took her seat on the stage"; "We took our seats in the orchestra"; "She took up her position behind the tree"; "strike a pose"
take
The recording that is done between one start and the following stop of a tape recorder
take
remove something concrete, as by lifting, pushing, taking off, etc or remove something abstract; "remove a threat"; "remove a wrapper"; "Remove the dirty dishes from the table"; "take the gun from your pocket"; "This machine withdraws heat from the environment"
take
take something or somebody with oneself somewhere; "Bring me the box from the other room"; "Take these letters to the boss"; "This brings me to the main point"
taken away
removed
taken away
subtracted
the wind was taken out of his sails
the air went out of his tires, he suddenly did not feel like it any more, his will left him
was taken by surprise
was surprised, was shocked
was taken captive
was taken into captivity, was imprisoned
was taken ill
became sick, fell ill
was taken in
was cheated, believed what he was told
was taken into account
was considered, was brought up in calculations
was taken into custody
was imprisoned, was placed in jail temporarily
was taken out of context
was taken out of the actual situation in which it was said, was presented in the wrong light, was slanted, was distorted
was taken out of the mothballs
was removed from storage, was remembered, was rejuvenated, was reborn
was taken prisoner
was captured by the enemy, was imprisoned
التركية - الإنجليزية

تعريف taken في التركية الإنجليزية القاموس.

hamam takımı the things taken
with one to a Turkish bath (soap, towels, clogs, metal bowl, etc.)
heyeti umumiyesiyle taken as
a whole, as a whole
take
kep
taken
المفضلات