take heed

listen to the pronunciation of take heed
الإنجليزية - التركية
dikkatli olmak
dikkat etmek
take heed of
aldırmak
take heed of
önem vermek
take heed of
dikkat etmek
take heed of/pay heed to/give heed to
-e dikkat etmek, -e kulak aşmak
take heed of
önemsemek
take heed of
kulak vermek
take heed of/pay heed
-e dikkat etmek, -e kulak asmak
pass
{i} giriş

Giriş sınavını geçebilsin diye, o sıkı çalışıyor. - He's studying hard so he can pass the entrance exam.

Taro büyük olasılıkla üniversite giriş sınavını geçecek. - Taro is very likely to pass the university entrance examination.

pass
{i} geçit

Gizli bir geçit yoluyla kaçtılar. - They fled through a secret passageway.

Zihnimde çocukluğuma açılan gizli bir geçit var. - There is a secret passageway in my mind leading to my childhood.

pass
{i} kanal

Gemi Panama Kanalından geçti. - The ship passed through the Panama Canal.

Bu gemi, kanaldan geçmek için fazla büyük. - This ship is too big to pass through the canal.

pass
sona ermek
pass
sınavda geçmek
pass
(Kanun) kararlaştırmak
pass
pas demek
take heed of
kulak asmak
pass
uzatmak
pass
başarmak
pass
{f} geç

Bire on testi geçebilirsin. - Ten to one you can pass the test.

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If he studied hard, he could pass the exam.

pass
pas

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

Nasıl o kadar pasif olabilirsin? Neden misilleme yapmıyorsun? - How can you be so passive? Why don't you retaliate?

pass
baştan çıkarma
pass
kazanmak
pass
{i} paso
pass
(Askeri) KISA İZİN YETKİSİ: Böyle bir izinin verilmesi hususunda tanınan yetki
pass
{f} devretmek
pass
{f} bildirmek
pass
{f} onaylanmak
pass
kab

O bir üniversite öğrencisi olarak kabul edilmektedir. - He passes for a college student.

Yeni bir yol inşa edilmesi kararı kabul edildi. - The resolution that a new road be built was passed.

pass
{f} piyasaya sürmek
الإنجليزية - الإنجليزية
To pay attention

The king spoke and the lords took heed.

be careful; pay attention
listen and pay attention; "Listen to your father"; "We must hear the expert before we make a decision"
take heed of
pay attention to -, watch over -
To take heed
pass
take heed

  التركية النطق

  teyk hid

  النطق

  /ˈtāk ˈhēd/ /ˈteɪk ˈhiːd/

  علم أصول الكلمات

  [ 'tAk ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English tacan, from Old Norse taka; akin to Middle Dutch taken to take.

  كلمة اليوم

  prudential
المفضلات