surface deformation on parts

listen to the pronunciation of surface deformation on parts
الإنجليزية - التركية

تعريف surface deformation on parts في الإنجليزية التركية القاموس.

sinking
{i} batma

RMS Lusitania'nın batması uluslararası bir protestoya neden oldu. - The sinking of the RMS Lusitania caused an international outcry.

Antina'nın midesinde bir batma hissi vardı. - Antina had a sinking feeling in her stomach.

sinking
{i} batırma
sinking
batış

Titanik'in batışında 1490 ila 1635 kişi öldü. - Between 1,490 and 1,635 people died in the sinking of the Titanic.

Ufukta güneşin batışını izledik. - We watched the sun sinking below the horizon.

sinking
{f} bat

Güneş Batıdan batıyor. - The sun is sinking in the west.

Fareler batan gemiyi terkederler. - Rats desert a sinking ship.

sinking
çökme
sinking
çöküntü
sinking
yavaş yavaş ödeme
sinking
batarak
sinking
(isim) düşüş, batış, batırma, dermansızlık, halsizlik, açlıktan dermansızlık, işlevini yitirme, yavaş yavaş ödeme (borç), amorti etme, batma
sinking
(sıfat) yavaş yavaş kaybolan, zamanla azalan, azalan, amorti eden
sinking
{i} yavaş yavaş ödeme (borç)
sinking
{s} amorti eden
sinking
{i} açlıktan dermansızlık
sinking
{i} dermansızlık
sinking
{i} düşüş
sinking
{i} amorti etme
sinking
{s} azalan
sinking
{i} halsizlik
الإنجليزية - الإنجليزية
sinking
surface deformation on parts

  الواصلة

  sur·face de·for·ma·tion on parts

  التركية النطق

  sırfıs difôrmeyşın ôn pärts

  النطق

  /ˈsərfəs ˌdēfôrˈmāsʜən ˈôn ˈpärts/ /ˈsɜrfəs ˌdiːfɔːrˈmeɪʃən ˈɔːn ˈpɑːrts/

  كلمة اليوم

  gastronome
المفضلات