still

listen to the pronunciation of still
الإنجليزية - التركية
durgun

Japonya durgunluktan kurtulmak için hala mücadele veriyor. - Japan is still struggling to emerge from recession.

Ekonomik durgunluğa karşın, ticari ürün fiyatları hala yüksek. - In spite of the depression, the prices of commodities are still high.

hareketsiz

Tom nasıl hareketsiz oturacağını bilmiyor. - Tom doesn't know how to sit still.

Hareketsiz yatman gerekiyor. - You need to lie still.

hâlâ

Merhaba? Hâlâ burada mısın? - Hello? Are you still here?

Binlerce insan Bhopal Gaz Trajedisi'nde hayatlarını kaybetti ve bugün bile yüzlerce, hatta binlerce insan hâlâ zehirli gazın kötü etkilerinden muzdariptir. - Thousands of people lost their lives in the Bhopal Gas Tragedy, and even today hundreds of thousands of people still suffer from the ill-effects of the poisonous gas.

yine de

Tom elinden geleni yaptı, ama yine de dersleri geçemedi. - Tom did the best he could, but he still wasn't able to pass the course.

Tom'un yardımcı olacağından kuşkuluyum, ama yine de ona sormalısınız. - I doubt that Tom would help, but you should still ask him.

halâ

Fransa'nın para birimi franktı ve sembolü ₣ idi. Frank Fransa'da artık kullanılmıyor ama Gine gibi bazı eski Fransız kolonilerinde hâlâ kullanılmaktadır. - France's currency was the franc, and its symbol was ₣. While it is no longer used in France, francs are still in use in some former French colonies such as Guinea.

Olay anımızda hâlâ tazedir. - The event is still fresh in our memory.

buna rağmen

Çok hatası var. Buna rağmen onu severim. - She has a lot of faults. Still, I like her.

Buna rağmen, bizim hâlâ ağrıların beyin işlemleri tarafından tam olarak nasıl neden olduğu hakkında bilimsel bir açıklamaya ihtiyacımız var. - All the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.

henüz

Henüz karar vermedim. - I still haven't decided yet.

Tom henüz Boston'da yaşamıyor. - Tom still doesn't live in Boston.

{i} içki fabrikası
ne de olsa
daha

Ben hâlâ bir fincan daha kahve için zamanımın olduğunu düşünüyorum. - I think I still have time for another cup of coffee.

Daha yapılacak çok iş var. - Much still remains to be done.

{i} sükunet
daha da

Fiyatlar daha da artacak. - Prices are going to rise still further.

yine

Tom elinden geleni yaptı, ama yine de dersleri geçemedi. - Tom did the best he could, but he still wasn't able to pass the course.

Tom'un yardımcı olacağından kuşkuluyum, ama yine de ona sormalısınız. - I doubt that Tom would help, but you should still ask him.

{i} hareketsizlik
sükun
{i} sükut
{i} damıtıcı
{f} sakinleşmek
sakın

Sessiz bir köpekten ve durgun bir sudan sakının. - Beware of a silent dog and still water.

amma
esintisiz
rüzgarsız
dalgasız
damıtma aygıtı
akıntısız
durgunlaşmak
hoş

Hâlâ senden hoşlanmıyorum. - I still don't like you.

Hala Esperanto dilinde yazmaktan hoşlanıyorum. - I still like to write in Esperanto.

sakinlik
sessiz

Hareket etme ve sessiz kal. - Stand still and keep silent.

Onlar sanki müzikten büyülenmiş gibi sessiz oturdular. - They sat still as if they were charmed by the music.

yatıştırmak
kıpırdamadan

Tom'un kıpırdamadan durma sorunu var. - Tom has trouble standing still.

fa.hala: adj.hareketsiz
gazsız
rüzgârsız
susturmak
sakinleştirmek
imbik
{i} 1. sessizlik, sükût; dinginlik. 2
sessizlik
(şarap/vb.) köpüksüz
mamafih
durmak
sükun bulmak
{i} tanıtım fotoğrafı (film)
fotoğraf
durgun,fa.hala: adj.hareketsiz
{s} durgun (su)
hâlâ, daha: Is he still here? O hâlâ burada mı?
{f} yatışmak
bağ. bununla beraber, bununla birlikte: I'm sorry about this. Still, I'm sure that in the end it's for the best. Üzgünüm. Bununla beraber
daima
{s} köpüksüz
{s} köpüksüz (şarap)
(fiil) susturmak, durdurmak, sakinleştirmek, yatıştırmak, sakinleşmek, yatışmak
teskin etmek
daha da: The next day it grew hotter still. Ertesi gün daha da sıcak oldu
{s} dingin
bununla beraber
şiir

O hâlâ şiirler yazıyor. - He still writes poems.

Tom hâlâ şiirler yazar. - Tom still writes poems.

asude
gene de
dindirmek (fırtına vb'ni)
bütün bunlara rağmen
dinginlik
sabit

Sabit bir biçimde durarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. - Sitting still he tried to put his best foot forward.

Sabit diskime hâlâ format atamadım. - I still couldn't format my hard disk.

bununla birlikte
yineden
halak
sakin

Stadyum oldukça sakindi. - The stadium was quite still.

Lütfen tamamen sakin kal. - Please remain perfectly still.

duran
nevertheless
yine de

Yine de ben son derece gurur duyuyorum. - Nevertheless, I'm extremely proud.

O yine de iyi bir cümle. - It is nevertheless a good sentence.

still lemon drink
limonata
still another
bir ... daha
still drink
gazsız içecek
still gas
rafineri gazı
still image
(Bilgisayar) hareketsiz görüntü
still more
bir kat daha
still off
(Bilgisayar) hareketsiz kapalı
still on
(Bilgisayar) hareketsiz açık
still water level
(Askeri) durgun su seviyesi
still's disease
(Tıp) stil hastalığı
still air
durgun hava
still life
ölü doğa
still life
natürmort

Natürmortları resmetmeyi severim. - I like to paint still lifes.

still waters run deep
durgun sular derinden akar
still wine
köpüksüz şarap
still 3
hala 3
still camera
kamera
still house
Hala ev
still mineral water
hala maden suyu
still of
hala
still photography
hala fotoğraf
still up
halen uyanık, hâlâ ayakta
still valid
hala geçerli
still water runs deep
(Atasözü) Yavaş atın çiftesi pek olur. Yere bakan yürek yakandır. Yere bakar yürek yakar
still-life
natürmort
still another
bir ... daha: Here is still another example of this monotonous rhythm. İşte bu monoton ritimden bir örnek daha
still fish
olta ile balık tutmak
still hunt
gizlenerek avlanma, pusuya yatarak avlanma
still hunt
gizlenerek avlanmak
still hunt
pusuya yatarak avlanmak
still image
duruk imge
still life
(isim)türmort, cansız doğa resmi
still life
cansız doğa resmi
still life
güz. san. natürmort
still room
kiler gibi küçük oda
still room
çay odası
still room
damıtma odası
still room
içki kileri
still room
kiler
still water
durgun su

Durgun sular derin akar. - Still waters run deep.

still waters run deep
yavaş atın çiftesi pek olur
still waters run deep
yere bakan yürek yakandır
still waters run deep
yere bakan yürek yakar
stand still
hareketsiz dur

Güneş hareketsiz duruyor gibi görünüyordu. - The sun seemed to stand still.

stand still
hareketsiz durmak
stand still
kımıldamadan durmak
stock still
hareketsiz
stock-still
hiç hareket etmeden
stock-still
kıpırdamadan
stock-still
hareketsiz
stand still
Kıpırdamadan/kımıldamadan/hareket etmeden durmak
stay still
hala kalmak
stand as still as a statue
put gibi durmak
stand still
kımıldamamak
stand still
kıpırdamamak
stand still
hareketsiz kalmak
stand still
hareket etmemek
stand stock still
(Askeri) kütük gibi hareketsiz
stock still
durgun
nevertheless
(Kanun) binaenaleyh
nevertheless
ama yine de

Brezilya'yı seviyorum ama yine de Ukrayna'ya gidiyorum. - I like Brazil, but nevertheless I'm going to the Ukraine.

Henüz sabahın beşiydi ama yine de aydınlıktı. - It's just five in the morning, but nevertheless it is light out.

nevertheless
bununla beraber
there is still time
Vakit var daha
nevertheless
olmasına rağmen
nevertheless
hal böyleyken
nevertheless
hoş
stillness
durgunluk
stillness
{i} sessizlik
as still as
kadar sessiz
better still
çok daha iyi
nevertheless
bütün bunlara rağmen

Bütün bunlara rağmen, ben son derece gurur duyuyorum. - Nevertheless, I'm immensely proud.

nevertheless
bununla birlikte

Bununla birlikte, birçok kişi erken emekliliği tercih ediyor. - Nevertheless, many are choosing early retirement.

Bununla birlikte konu tartışmaya değer. - Nevertheless, the topic is worth discussing.

sit still
doğru durmak
stillness
durgunluk (sularda)
the worst is still to come
henüz en kötü dönemi görmedik
the worst is still to come
en kötüsünü daha görmedik
worse still
işin daha kötüsü
as still as
gibi durgun
as still as the grave
mezar gibi sessiz
become still
sessizleş
keep still
sakin ol!
It still hasn´t penetrated
k. dili Jeton hâlâ düşmedi
It´s a wonder she´s still alive
Onun hayatta kalması bir mucize
as still as
gibi sessiz
be still
Hareketsiz durmak/kalmak, kımıldamamak

She told me to be still. (Bana hareketsiz kalmamı söyledi.).

copper pot still
bakır damıtma kabı
keeping still
hala koruma
time stays still
zaman geçmek bilmemek
although still
her ne kadar olsa da
as still as a statue
(deyim) heykel gibi hareketsiz
as still as a statue
put gibi
be still awake
daha yatmamış olmak
be still awake
hala uyanık olmak
be still hungry for success
başarıya doymamak
be still in memories
hafızalardaki yerini korumak
criminal still at large
hapishane kaçkını
equivalent still air range
(Havacılık) eşdeğer durgun hava menzili
hold still
kımıldama
hold still
hareket etmemek
hold still
kıpırdama
hold still
hareket etme
hold still
kıpırdamamak
i am still awake
hala yatmadım
i am still awake
hala uyumadım
i am still in love with you
sana hala aşığım
i still do
(Bilgisayar) hala da öyle
i'm still angry at you
sana hala kızgınım
i'm still waiting
halen daha bekliyorum
i'm still waiting for the breakfast i ordered
hala sipariş ettiğim kahvaltıyı bekliyorum
it still hasn't
{k} Jeton hâlâ düşmedi
keep still
uslu durmak
keep still
sakin olmak
keep still
kımıldamamak
lie still
kımıldamamak
lie still
hareketsiz yatmak
mud still
yastık kalası
nevertheless
ancak
nevertheless
buna rağmen

Tom bir öküz kadar güçlü ama buna rağmen bir korkak. - Tom's as strong as an ox, yet nevertheless is a coward.

Biz oldukça önemsizdik ama buna rağmen müthiştik. - We're quite insignificant, but awesome nevertheless.

still water
ığıl
stillness
hareketsizlik
stillness
{i} sessiz yer
stillness
{i} dinginlik
stillness
sükunet
stillness
{i} (sularda) durgunluk
the still, small voice
(fiil)cdanın sesi
the still, small voice
vicdanın sesi
water still
su damıtma cihazı
worse still
daha kötüsü, işin daha kötüsü: The electricity's off and, worse still, the heating's not working. Cereyan kesik ve daha kötüsü kalorifer
الإنجليزية - الإنجليزية
Still having the stated quality
nevertheless

I’m not hungry, but I’ll still manage to find room for dessert.

always; invariably; constantly; continuously

Lechery, lechery, still wars and lechery; nothing else holds fashion.

A resident of the Falkland Islands
Up to a time, as in the preceding time

Hepaticology, outside the temperate parts of the Northern Hemisphere, still lies deep in the shadow cast by that ultimate closet taxonomist, Franz Stephani—a ghost whose shadow falls over us all.

a large water boiler used to make tea and coffee
To trickle, drip

any drop of slombring rest / Did chaunce to still into her wearie spright .

to calm down, to quiet

Still that animal before it hurts someone.

to an even greater degree. Used to modify comparative adjectives or adverbs

Tom is tall; Dick is taller; Harry is still taller.

Not moving; calm

Still waters run deep.

a device for distilling liquids
A non-moving photograph. (The term is generally used only when it is necessary to distinguish from movies.)
A period of calm or silence
the area in a restaurant used to make tea and coffee separate from main kitchen
without motion; as yet, even now; despite; but
{f} calm; quiet, silence; make motionless; distill
{s} quiet; tranquil, calm; motionless
{v} to calm, quiet, appease, silence, distil
{n} a vessel for distillation, calm, silence
{a} till this time, till now, ever, continually
{a} calm, quiet, silent, motionless, easy, dead
American physician who founded osteopathy (1874). Still Clyfford Still William Grant still life painting
Cornelius Tacitus is called Corndius the Still in the Fardle of Facions, “still” being a translation of the Latin word tacitus “Cornelius the Stylle in his first book of his yerely exploietes called in Latine Ansales ” - Ch iii s 3 (1555)
despite anything to the contrary (usually following a concession); "although I'm a little afraid, however I'd like to try it"; "while we disliked each other, nevertheless we agreed"; "he was a stern yet fair master"; "granted that it is dangerous, all the same I still want to go"
adj still, quiet [OE stille]
An apparatus , usually made of copper, in which the distiller's beer is purified by means of heating the liquid to at least 176 degrees Fahrenheit, but less than 212 degrees Fahrenheit Because alcohol boils at a temperature lower than water, the alcohol can be evaporated, collected, and condensed
See Synonym of But
always
with reference to action or condition; without change, interruption, or cessation; "it's still warm outside"; "will you still love me when we're old and grey?"
(n ) [source: www dictionary com] An apparatus for distilling liquids, such as alcohols, consisting of a vessel in which the substance is vaporized by heat and a cooling device in which the vapor is condensed
to a greater degree or extent; used with comparisons; "looked sick and felt even worse"; "an even (or still) more interesting problem"; "still another problem must be solved"; "a yet sadder tale"
make motionless lessen the intensity of or calm; "The news eased my conscience"; "still the fears"
free from noticeable current; "a still pond"; "still waters run deep"
To cause to fall by drops
Lebda Alidh Yal ass
Still is a mantra that is meant to reflect a persistence and dedication
The name is sometimes applied to the whole apparatus used in in vaporization and condensation
After that; after what is stated
Motionless; at rest; quiet; as, to stand still; to lie or sit still
used of pictures; of a single or static photograph not presented so as to create the illusion of motion; or representing objects not capable of motion; "a still photograph"; "Cezanne's still life of apples"
Constant; continual
make calm or still; "quiet the dragons of worry and fear"
To expel spirit from by heat, or to evaporate and condense in a refrigeratory; to distill
To stop, as noise; to silence
a static photograph (especially one taken from a movie and used for advertising purposes); "he wanted some stills for a magazine ad"
In continuation by successive or repeated acts; always; ever; constantly; uniformly
(poetic) tranquil silence; "the still of the night"
lessen the intensity of or calm; "The news eased my conscience"; "still the fears"
Comparatively quiet or silent; soft; gentle; low
make motionless
To drop, or flow in drops; to distill
without moving or making a sound; "he sat still as a statue"; "time stood still"; "they waited stock-still outside the door"; "he couldn't hold still any longer
Not effervescing; not sparkling; as, still wines
Cornelius Tacitus is called Cornelius the Still in the Fardle of Facions, “still” being a translation of the Latin word tacitus “Cornelius the Stylle in his first book of his yerely exploietes called in Latine Ansales ” - Ch iii s 3 (1555)
not in physical motion; "the inertia of an object at rest"
marked by absence of sound; "a silent house"; "soundless footsteps on the grass"; "the night was still"
To this time; until and during the time now present; now no less than before; yet
To appease; to calm; to quiet, as tumult, agitation, or excitement; as, to still the passions
{i} silence, quiet; photograph; apparatus for distilling liquids; distillery
Uttering no sound; silent; as, the audience is still; the animals are still
In an increasing or additional degree; even more; much used with comparatives
Not disturbed by noise or agitation; quiet; calm; as, a still evening; a still atmosphere
unmoving
cause to be quiet or not talk; "Please silence the children in the church!"
A steep hill or ascent
a plant and works where alcoholic drinks are made by distillation
To stop, as motion or agitation; to cause to become quiet, or comparatively quiet; to check the agitation of; as, to still the raging sea
free from disturbance; "a ribbon of sand between the angry sea and the placid bay"; "the quiet waters of a lagoon"; "a lake of tranquil blue water reflecting a tranquil blue sky"; "a smooth channel crossing"; "scarcely a ripple on the still water"; "unruffled water"
Notwithstanding what has been said or done; in spite of what has occured; nevertheless; sometimes used as a conjunction
In the future as now and before
Still's murmur
A {{|}} of a particular kind
Still's murmurs
plural form of Still's murmur
still and all
Despite the preceding
still life
A pattern that does not change from one generation to the next
still life
a work of art depicting an arrangement of inanimate objects
still lifes
plural form of still life
still water runs deep
Alternative form of still waters run deep
still waters run deep
A person with a calm appearance has, or may have, considerable inner emotion, character, or intellect

Isabel Pierce, the central character of Sweetwater, Roxana Robinson's fluid third novel, gives the appearance of being a thoughtful, reserved, quiet woman who won't rock any boats in her life. Yet she harbors passions; it might be said of her that still waters run deep.

still wine
A type of table wine
still wine
A method of vinification that produces wine that is free of carbon dioxide and therefore lacks sparkling and effervescent properties
still-life
A painting of a living object that is stationary
still water runs deep
(Atasözü) Achieve a task with tranquility and satisfaction; he who seems quiet and harmless but has the ability to harm deeply
still 1
emphasis You use still with comparatives to indicate that something has even more of a quality than something else. Formula One motor car racing is supposed to be dangerous. `Indycar' racing is supposed to be more dangerous still
still 1
You use still to indicate that a problem or difficulty is not really worth worrying about. `Any idea who is going to be here this weekend?' --- `No. Still, who cares?'
still 1
You use still to emphasize that something remains the case or is true in spite of what you have just said. I'm average for my height. But I still feel I'm fatter than I should be Despite the ruling, Boreham was still found guilty. = nonetheless
still 1
If you say that there is still an amount of something left, you are emphasizing that there is that amount left. There are still some outstanding problems There's still time to catch up with them
still 1
If something that has not yet happened could still happen, it is possible that it will happen. If something that has not yet happened is still to happen, it will happen at a later time. Big money could still be made if the crisis keeps oil prices high The details have still to be worked out
still 1
If a situation that used to exist still exists, it has continued and exists now. I still dream of home Brian's toe is still badly swollen and he cannot put on his shoe If you don't like the job, why are you still there?
still 1
emphasis You use still in expressions such as still further, still another, and still more to show that you find the number or quantity of things you are referring to surprising or excessive. We look forward to strengthening still further our already close co-operation with the police service = even
still 2
If you stay still, you stay in the same position and do not move. David had been dancing about like a child, but suddenly he stood still and looked at Brad He played the tape through once, then sat very still for several minutes Gladys was still, then she shook her head slowly
still 2
Drinks that are still do not contain any bubbles of carbon dioxide. a glass of still orange. sparkling
still 2
If air or water is still, it is not moving. The night air was very still He watched the still water over the side of the boat
still 2
If a place is still, it is quiet and shows no sign of activity. In the room it was very still. = quiet + stillness still·ness Four deafening explosions shattered the stillness of the night air
still 2
A still is a photograph taken from a cinema film which is used for publicity purposes
still 3
A still is a piece of equipment used to make strong alcoholic drinks by a process called distilling
still alarm
A fire alarm transmitted silently, as by telephone, rather than by sounding the conventional signal apparatus
still breathing
still alive, continues to respire
still effective
still has power, still achieves good results
still fresh
remains fresh, didn't lose its vitality
still in the dark
still unsure about, still don't know about
still life
A picture of inanimate objects
still life
A painting of objects such as fruit, flowers, dishes, etc , arranged to form a pleasing composition
still life
still objects which are used as models in painting
still life
[n] a painting of an arranged group of objects, such as fruit, flowers, or books
still life
A still life is a painting or drawing of an arrangement of objects such as flowers or fruit. It also refers to this type of painting or drawing. still lifes a picture of an arrangement of objects, for example flowers or fruit
still life
The term indicating the representation of inanimate subjects, such as flowers, fruit, animals, furniture, etc , in contrast to pictures containing human figures
still life
- A painting of objects
still life
usually set indoors, a grouping of inanimate objects that are positioned and then painted by artist, often including fruit, bowls, flowers and books
still life
An arrangement of inanimate objects
still life
a painting of inanimate objects such as fruit or flowers
still life
is a representation of inanimate objects, such as flowers or fruit, in a painting, drawing or photograph
still life
The representation of inanimate objects in painting, drawing, or photography
still life
Used to describe a method of studio or outdoor photography where objects are pre-arranged to be photographed
still life
Arrangement or work of art showing a collection of inanimate objects
still room
stillroom: a pantry or storeroom connected with the kitchen (especially in a large house) for preparing tea and beverages and for storing liquors and preserves and tea etc
still standing
still existing, existing at or up to the present time
still valid
still has strength, continues to have power
still waters run deep
achieve a task with tranquility and satisfaction; he who seems quiet and harmless but has the ability to harm deeply
still's disease
a form of rheumatoid arthritis that affects children; large joints become inflamed and bone growth may be retarded
still-fish
fish with the line and bait resting still or stationary in the water
still-hunt
hunt (quarry) by stalking and ambushing
still-life painting
Depiction of inanimate objects for the sake of their qualities of form, colour, texture, composition, and sometimes allegorical or symbolical significance. Still lifes were painted in ancient Greece and Rome. In the Middle Ages they occur in the borders of illuminated manuscripts. The modern still life emerged as an independent genre in the Renaissance. Netherlandish still lifes often depicted skulls, candles, and hourglasses as allegories of mortality, or flowers and fruits to symbolize nature's cycle. Several factors contributed to the rise of still life in the 16th-17th century: an interest in realistic representation, the rise of a wealthy middle class that wanted artworks to decorate its homes, and increased demand for paintings of secular subjects other than portraits in the wake of the Reformation. Dutch and Flemish painters were the masters of still life in the 17th century. From the 18th century until the rise of nonobjective painting after World War II, France was the centre of still-life painting
stand stock still
To stand completely motionless

Paul stood stock still; then came a strong impulse to turn and run back..

stock-still
Absolutely motionless, perfectly still
stand still
remain in place; hold still; remain fixed or immobile; "Traffic stood still when the funeral procession passed by
stand still
be in an upright position without moving
stand still agreement
agreement between a lender and a borrower to change the loan stipulations
stock-still
without moving or making a sound; "he sat still as a statue"; "time stood still"; "they waited stock-still outside the door"; "he couldn't hold still any longer"
stock-still
If someone stands or sits stock-still, they do not move at all. The lieutenant stopped and stood stock-still. not moving at all
stock-still
absolutely still; "frozen with horror"; "they stood rooted in astonishment"
stood still
remained without going anywhere, was stopped, halted
be still my beating heart
Alternative form of be still my heart
be still my heart
Calm down, this situation is too exciting or overly distressing

Calling her installation information as art, Hesh will have 28 separate documents and artifacts on view, one of which is—be still my heart—a stack of old newspapers.

digital still camera
A digital camera. Abbreviated DSC
digital still cameras
plural form of digital still camera
no matter how thin you slice it, it's still baloney
Regardless of how many clever points or fine distinctions one makes, what one is saying is still false or is still nonsense

No matter how thin you slice it, it's still baloney, right?.

pot still
a still used for distillation in the production of whisky; a still used for crude separations in chemical plant
sat still
Simple past tense and past participle of sit still
sit still
To remain motionless

The dog wouldn't sit still while I gave him a bath.

sit still
To accept, tolerate, or acquiesce

I'm not going to sit still and let him treat me this way.

sits still
Third-person singular simple present indicative form of sit still
sitting still
Present participle of sit still
solar still
A simple distillation device consisting of a sheet of plastic placed over a pit, allowing water vapor produced by evaporation to run back into a collection vessel
stilled
Simple past tense and past participle of still
the jury is still out
The issue has not yet been decided

As far as I'm concerned, the jury is still out on whether that was a good idea.

be still
{e} hush
be still
{e} whist
stillness
{n} a calm, calmness, quietness, silence
Say well or be still
(Atasözü) If you cannot speak good of someone or something, then it is better not to speak
better still
The phrase "better yet" or "better still" means "the current situation would improve if something else happens
solar still
In which solar radiation is employed to evaporate salty or impure water and produce fresh water
Clyfford Still
born Nov. 30, 1904, Grandin, N.D., U.S. died June 23, 1980, Baltimore, Md. U.S. painter. He studied at Spokane University and Washington State College. After experimenting with several styles, he became involved in Abstract Expressionism and was a pioneer of very large, monochromatic painting. His work is often characterized within the "colour-field" subset of Abstract Expressionism. He used thickly applied, opaque paint (impasto) in expressively modulated, jagged forms to portray raw, aggressive power
William Grant Still
born May 11, 1895, Woodville, Miss., U.S. died Dec. 3, 1978, Los Angeles, Calif. U.S. composer. He initially intended to be a doctor but instead studied music at Oberlin College, learning clarinet, oboe, and violin. He studied composition with George Chadwick (1854-1931) and Edgard Varèse. In the 1920s he worked as an arranger for the dance-band leader Paul Whiteman and for the blues composer W.C. Handy. Still's early style was avant-garde (From the Black Belt, 1926), but from 1930 he sought to develop a distinctive African American art music in five symphonies (including his Afro-American Symphony, 1931), ballets, operas, and choral and solo vocal works
at a stand still
not moving, at a pause, halted; in a situation where no side is moving forward (as in a discussion, negotiation, etc.)
be still
stay quiet; remain motionless
coffey still
a still consisting of an apparatus for the fractional distillation of ethanol from fermentation on an industrial scale
in the still of night
in the dead of the night, in the silence of the night
keep still
remain still, keep calm without motion
make hay while the sun still shines
{f} take advantage to do something when the time and conditions are available or suitable
stilled
past of still
stilled
brought to a standstill
stilled
quieted
stiller
One who stills, or quiets
stiller
comparative of still
stillest
superlative of still
stilling
A stillion
stilling
present participle of still
stillness
(poetic) tranquil silence; "the still of the night"
stillness
calmness without winds
stillness
Habitual silence or quiet; taciturnity
stillness
a state of no motion or movement
stillness
{i} quiet, silence; absence of motion
stillness
The quality or state of being still; quietness; silence; calmness; inactivity
stills
plural of still
the fire is still smoldering under the ashes
although the situation is now under control there is a likelihood that it will get out of control again shortly; although he has contained his anger on the surface he is still quite upset on the inside
the night is still young
there are still plenty of hours left for leisure activities before dawn
the promise still holds
the pledge is still in effect, the promise is still valid
there are still residues
a memory remains, it is hard to forget
there's still hope
there is still reason to hope, all hope is not lost
to stand still
stand in place, stop
while there is still time
right now, as soon as possible, while we still have a chance
would that he were still living
I wish that he were still alive
still
المفضلات