specific criteria that people must meet to receive service

listen to the pronunciation of specific criteria that people must meet to receive service
الإنجليزية - التركية

تعريف specific criteria that people must meet to receive service في الإنجليزية التركية القاموس.

eligibility
özellik
eligibility
nitelik
eligibility
uygunluk
eligibility
seçilme niteliği
eligibility
{i} üstünlük
eligibility
{i} uygun olma
eligibility
(Mukavele) seçilme niteliği, uygunluk, yeterlik
eligibility
elverişlilik
eligibility
{i} ayrıcalık
الإنجليزية - الإنجليزية
eligibility
specific criteria that people must meet to receive service

  الواصلة

  spe·cif·ic cri·te·ri·a that peo·ple must meet to re·ceive ser·vice

  التركية النطق

  spısîfîk kraytîriı dhıt pipıl mʌst mit tı risiv sırvıs

  النطق

  /spəˈsəfək krīˈtərēə ᴛʜət ˈpēpəl ˈməst ˈmēt tə rēˈsēv ˈsərvəs/ /spəˈsɪfɪk kraɪˈtɪriːə ðət ˈpiːpəl ˈmʌst ˈmiːt tə riːˈsiːv ˈsɜrvəs/

  كلمة اليوم

  conundrum
المفضلات