something you tell to one person at a time

listen to the pronunciation of something you tell to one person at a time
الإنجليزية - التركية

تعريف something you tell to one person at a time في الإنجليزية التركية القاموس.

secret
sır

O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir. - He is capable of keeping a secret when he wants to.

Birisi düşmana sırrı sızdırdı. - Someone leaked the secret to the enemy.

secret
{s} gizli

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
esrar
secret
yaşırın
secret
gizemli

Bu albümde saklı gizemli şarkı var. - There's a secret song hidden on this album.

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

secret
gizem

Gizem bir sır olarak kalacak. - The secret will remain a secret.

Tom her zaman çok gizemliydi. - Tom was always very secretive.

secret
saklı

Birbirimizden saklımız yok. - We have no secrets from each other.

Görünen o ki, o sırrı saklıyor. - It seems that she is keeping that secret.

secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
secret
in on the sec
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
muamma
secret
{i} giz

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

secret
anlaşılmaz şey
الإنجليزية - الإنجليزية
secret
something you tell to one person at a time

  الواصلة

  some·thing you tell to one per·son at a time

  التركية النطق

  sʌmthîng yu tel tı hwʌn pırsın ät ı taym

  النطق

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈyo͞o ˈtel tə ˈhwən ˈpərsən ˈat ə ˈtīm/ /ˈsʌmθɪŋ ˈjuː ˈtɛl tə ˈhwʌn ˈpɜrsən ˈæt ə ˈtaɪm/

  كلمة اليوم

  annus mirabilis
المفضلات