someone who spoils the pleasure of others

listen to the pronunciation of someone who spoils the pleasure of others
الإنجليزية - التركية

تعريف someone who spoils the pleasure of others في الإنجليزية التركية القاموس.

killjoy
mızıkçı

Tom böyle bir mızıkçıdır. - Tom is such a killjoy.

party pooper
(deyim) oyunbozan
wet blanket
mızıkçı
killjoy
uyuz
killjoy
kıl
killjoy
oyunbozan

Böyle oyunbozanlık etme. - Don't be such a killjoy.

killjoy
gıcık
spoilsport
oyunbozan kimse
spoilsport
bozguncu
killjoy
(isim) neşe kaçıran kimse
killjoy
neşe bozan kimse
killjoy
keyif kaçıran kimse
killjoy
{i} neşe kaçıran kimse
spoilsport
başkasının zevklerini bozan kimse
spoilsport
{i} oyunbozan

Bu kadar oyunbozan olma. - Don't be such a spoilsport.

Bir oyunbozan diğer insanların eğlencesini bozan bir kişidir. - A spoilsport is a person who ruins other people's fun.

spoilsport
{i} mızıkçı

Bu kadar mızıkçı olma. - Don't be such a spoilsport.

spoilsport
{i} başkalarının keyfini kaçıran; mızıkçı, oyunbozan
الإنجليزية - الإنجليزية
party pooper
killjoy
wet blanket
spoilsport
someone who spoils the pleasure of others

  الواصلة

  some·one who spoils the pleas·ure of others

  التركية النطق

  sʌmwʌn hu spoylz dhi plejır ıv ʌdhırz

  النطق

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o ˈspoilz ᴛʜē ˈpleᴢʜər əv ˈəᴛʜərz/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː ˈspɔɪlz ðiː ˈplɛʒɜr əv ˈʌðɜrz/

  كلمة اليوم

  impeach
المفضلات