snuff up mucus through the nose

listen to the pronunciation of snuff up mucus through the nose
الإنجليزية - الإنجليزية
snivel
snuffle
snuff up mucus through the nose

  الواصلة

  snuff up mu·cus through the nose

  التركية النطق

  snʌf ʌp myukıs thru dhi nōz

  النطق

  /ˈsnəf ˈəp ˈmyo͞okəs ˈᴛʜro͞o ᴛʜē ˈnōz/ /ˈsnʌf ˈʌp ˈmjuːkəs ˈθruː ðiː ˈnoʊz/

  كلمة اليوم

  bellicose
المفضلات