shorts

listen to the pronunciation of shorts
الإنجليزية - التركية
erkek mayosu
külot
short
{s} kısa

Bu hikaye bir derste okumak için yeterince kısa. - This story is short enough to read in one lesson.

Anime yönetmeni Satoshi Kon, kırk yedinci doğum gününden kısa süre önce 24 Ağustos 2010 tarihinde pankreas kanserinden öldü. - Anime director Satoshi Kon died of pancreatic cancer on August 24, 2010, shortly before his 47th birthday.

short
{s} az
short
{s} alçak
shorts removal cap
kırıntı kapağı
shorts removal port
vakum deliği
shorts removal port
toz deliği
short
dışında
short
eksik

Tom'un eksikliklerinin oldukça farkındayım. - I'm well aware of Tom's shortcomings.

Eksikliklerimizin farkında olmalıyız. - We should be conscious of our shortcomings.

short
bücür
short
{i} kasa açığı
short
(Tekstil) şort

Annem, babamın eski şortunu toz bezi olarak kullanıyor. - My mother uses my father's old short as a dust rag.

Tom sadece bir şort giyiyor. - Tom is only wearing a pair of shorts.

short
iyi pişmiş
short
hariç
short
gevrek
short
gönül kırıcı
short
aceleci
short
sert
short
gücük
short
boysuz
short
(Sinema) kısa metraj
short
(Ticaret) noksan
short
eksiklik

Tom'un eksikliklerinin oldukça farkındayım. - I'm well aware of Tom's shortcomings.

Tom kendi eksikliklerinden bile bahsetmeye korkmuyordu. - Tom was never afraid even to talk about his own shortcomings.

short
güdük
short
kabaca
short
fevri
short
noksanlık
short
kısa devre yapmak
short
hiddetli
short
(Sigorta) perıod
short
haricinde
short
kısaca

Proje, kısaca, bir başarısızlıktı. - The project, in short, was a failure.

Çince kısaca kendinizden bahsedin. - Describe yourself shortly in Chinese.

short
dar (zaman)
short
ters
short
yerden bitme
jamaica shorts
jamaika şortu
short
kısa süren

Kahramanlık en kısa süren mesleklerden biridir. - Heroing is one of the shortest-lived professions there is.

short
gafleten
short
yetersiz

İnsan ırkının en büyük eksikliği üstel işlevi anlamak için bizim yetersizliğimizdir. - The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.

Bizim su kaynağımız çok yetersiz. - Our water supply is very short.

short
kısa boylu

Çin'de, 1,1 metreden daha kısa boylu çocukların trenle seyahat için bir bilet satın almaları gerekmez. - In China, children shorter than 1.1m don't need to buy a ticket to travel by train.

Tom erkek kardeşinden daha kısa boylu. - Tom is shorter than his brother.

short
yeterli parası olmayan
short
parasız

Bugünlerde herkes parasız gibi görünüyor. - Everyone seems to be short of money these days.

O her zaman parasızdır. - He's always short of money.

short
aniden

Kısa devre yüzünden aniden karanlıktaydık. - Because of a short circuit, we were suddenly in the dark.

short
kısa devre

Elektrik prizine reçel döktüm ve bir kısa devre vardı. - I spilled jam on the electric outlet and there was a short circuit.

Kısa devre bir sigortayı patlattı. - The short circuit blew a fuse.

short
(viski/vb.) az miktarlarda içilen sert içki
short
bodur

Kocam gözle görülür derecede kısa kolları olan şişman ve bodur biridir. - My husband is broad-shouldered, with distinctly short arms.

short
kestirme

Başarmak için kestirme yoktur. - There is no shortcut to success.

Ben bahçenin içinden kestirmeden gideceğim. - I'll take a shortcut across the garden.

short
{i} kontak
short
birden

Kısa bir ziyaretten sonra birdenbire ayağa kalktı ve ayrıldığını söyledi. - After a short visit, he suddenly stood up and said he was leaving.

bermuda shorts
bermuda şort
jockey shorts
jokey şort
short
{s} çapaklı [met.]
Bermuda shorts
{i} uzun şort
Bermuda shorts
{i} bermuda şort
boxer shorts
boxer külot
i would like a pair of shorts
şort rica ediyorum
short
birdenbire

Kısa bir ziyaretten sonra birdenbire ayağa kalktı ve ayrıldığını söyledi. - After a short visit, he suddenly stood up and said he was leaving.

short
(Tıp) Kısa (boylu)
short
çıtır çıtır
short
kısa metrajlı film
short
dar

Ben zehir yerine darağacını seçersem, ölmeden önce kısa bir süre için acı çekeceğim. - If I choose the gallows instead of the poison, I'll suffer for a shorter amount of time before dying.

Olası yan etkiler arasında bulanık görme ve nefes darlığı bulunmaktadır. - Possible side effects include blurred vision and shortness of breath.

short
kısa hece
short
(fiil) kısa devre yaptırmak
short
{f} kısa devre yaptırmak
short
{s} kısa vadeli

Bazı insanlar sigaranın kısa vadeli etkilerini anlamayı daha kolay buluyor. - Some people find it easier to grasp the short-term effects of smoking.

Kısa vadeli sözleşmeli personel haber vermeden işten çıkarıldı. - The short term contract employees were dismissed without notice.

short
{s} tam olmayan
short
{s} kısa kesilmiş
short
ihtiyacı karşılamayan
short
satılırken elde bulunmayan gevrek
short
{s} kıt

Son zamanlardaki kahve kıtlığı birçok sorunu da beraberinde getirdi. - The recent coffee shortage brought about many problems.

Olası şüphelilerin kıtlığı yok. - There's no shortage of possible suspects.

short
tersçe
short
çok yağIı
short
{i} kısa okunuşlu ünlü
short
elde bulunmayan malı satmak üzere
short
özet

Hikayeyi özetlersek, o, ilk aşkı ile evlendi. - To make a long story short, he married his first love.

Konuşmasını özet şeklinde parçalara ayırdı. - She took down the speech in shorthand.

short
{s} sert (içki)
short
(Askeri) KISA: Gözlemci tarafından paralamaların tanzim hattının berisine düştüğüne dair yapılan gözlem veya tanzimleme (mesafenin belirtilen miktar kadar arttırılmasını ifade eder)
short
çapaklı
short
çabuk kırılan
short
{s} ters, sert, gönül kırıcı. i., elek. kısa devre
short
nakıs
short
ters ve kısa eksik
الإنجليزية - الإنجليزية
plural form of short
Pants worn primarily in the summer that do not go lower than the knees

Jessica hated covering her legs, so she rarely wore anything but shorts.

{n} the bran and coarse parts of wheat meal
{i} pants that end above the knee; men's underwear
Plural of short
trousers that end at or above the knee
Pants worn primarily in the summer that does not go lower than the knees
(usually in the plural) underpants worn by men
Bermuda shorts
A type of knee-high shorts
Bermuda-shorts
Alternative spelling of Bermuda shorts
boxer shorts
shorts worn as underwear by men
cargo shorts
a type of casual short trousers
eat my shorts
An irreverent rebuke or dismissal
get one's shorts in a knot
Alternative form of get one's knickers in a twist
gym shorts
A type of shorts designed for use in gym class, worn more generally by various jocks
short
With a negative ownership position

We went short most finance companies in July.

short
missing, deficient

The cashier came up short ten dollars on his morning shift.

short
Of a word or phrase, constituting an abbreviation (for another) or shortened form (of another)

“Phone” is short for “telephone” and asap short for as soon as possible.

short
Having little duration; opposite of long

Our meeting was a short six minutes today. Every day for the past month it's been at least twenty minutes long.

short
Any financial investment position that is structured to be profitable if the price of the underlying security declines in the future

I'm short General Motors because I think their sales are plunging.

short
A short circuit
short
brittle (of pastry); see also shortening, shortcrust
short
shortstop

Jones smashes a grounder between third and short.

short
A short sale

He closed out his short at a modest loss after three months.

short
To cause a short circuit in (something)
short
abruptly

They had to stop short to avoid hitting the dog in the street.

short
To sell something, especially securities, that one does not own at the moment for delivery at a later date in hopes of profiting from a decline in the price; to sell short
short
briefly

The boss got a message and cut the meeting short.

short
without achieving a goal or requirement

His speech fell short of what was expected.

short
Having a small distance from one end or edge to another, either horizontally or vertically
short
To provide with a smaller than agreed or labeled amount

This is the third time I've caught them shorting us.

short
Of comparatively little height
short
Of an electrical circuit, to short circuit
short
To shortchange
short
unawares

The recent developments at work caught them short.

short
A short seller

The market decline was terrible, but the shorts were buying champagne.

short
curtly

He cut me short repeatedly in the meeting.

short
{n} an account in short or in few words
short
{a} not long, scanty, defective, low, brittle
Bermuda shorts
{i} knee-length walking shorts
Bermuda shorts
Short pants that end slightly above the knee. Bermudas short trousers that end at the knee
Jockey shorts
{i} trademark of short and close-fitting underwear, trade name of briefs
bermuda shorts
(usually in the plural) short pants that end at the knee
bicycle shorts
cycling shorts
board shorts
{i} shorts worn by surfers, swimming shorts that extends to the knees
boxer shorts
Boxer shorts are loose-fitting men's underpants that are shaped like the shorts worn by boxers. Men's full-cut undershorts. loose cotton underwear for men
boxer shorts
type of men's underwear which are loose-fitting and shaped like shorts
cycling shorts
a pair of short trousers made out of cloth that stretches
jockey shorts
Jockey shorts are a type of men's underpants. a type of men's cotton underwear that fits very tightly
short
To shorten
short
The sell side of a futures contract A promise to make delivery
short
the location on a baseball field where the shortstop is stationed most direct; "took the shortest and most direct route to town" primarily spatial sense; having little length or lacking in length; "short skirts"; "short hair"; "the board was a foot short"; "a short toss" primarily temporal sense; indicating or being or seeming to be limited in duration; "a short life"; "a short flight"; "a short holiday"; "a short story"; "only a few short months" of speech sounds (especially vowels) of relatively short duration (as e
short
Refers to finish, or aftertaste, when it ends abruptly
short
In English, the long and short of the same letter are not, in most cases, the long and short of the same sound; thus, the i in ill is the short sound, not of i in isle, but of ee in eel, and the e in pet is the short sound of a in pate, etc
short
As in to "take a short position," or to be "short on supply," indicates a supplier has only a small (or no) amount of commodity to sell; opposite of long, which indicates the supplier has a significant amount of commodity at risk and/or to sell
short
tightly; "she caught him up short on his lapel"
short
Not distant in time; near at hand
short
{i} short circuit, malfunction of a circuit caused by an unintentional low-resistance connection (Electricity); main point; motion picture of less than 30 minutes (Slang); shot, small drink of liquor (British)
short
Limited in intellectual power or grasp; not comprehensive; narrow; not tenacious, as memory
short
See The shorts, under Short, n
short
The part of milled grain sifted out which is next finer than the bran
short
not holding securities or commodities that one sells in expectation of a fall in prices; "a short sale"; "short in cotton"
short
used of syllables that are unaccented or of relatively brief duration low in stature; not tall; "his was short and stocky"; "short in stature"; "a short smokestack"
short
the English vowel sounds in `pat', `pet', `pit', `pot', putt' not holding securities or commodities that one sells in expectation of a fall in prices; "a short sale"; "short in cotton"
short
{s} brief
short
Breeches; shortclothes
short
Short, inferior hemp
short
Limited in quantity; inadequate; insufficient; scanty; as, a short supply of provisions, or of water
short
marked by rude or peremptory shortness; "try to cultivate a less brusque manner"; "a curt reply"; "the salesgirl was very short with him"
short
(1) The selling of an option futures contract (2) A trader whose net position in the futures market shows an excess of open sales over open purchases (see "long")
short
In a short manner; briefly; limitedly; abruptly; quickly; as, to stop short in one's course; to turn short
short
when a futures contract is sold in anticipation of buying it back at a lower cost
short
is to sell on the expectation that the price of the asset will drop below its prevailing market price In the case of bonds this implies an expectation that interest rates will rise
short
create a short-circuit in
short
To go short is to sell a currency or security For example, if an investor believes that the Japanese economy is getting weaker and that, as a result, the Japanese Yen will depreciate in value, then he/she may want to sell Japanese Yen and take what is called a short position It is not necessary to own the quote currency prior to selling, as it is sold short
short
quickly and without warning; "he stopped suddenly"
short
so as to interrupt; "She took him up short before he could continue"
short
Having sold & not yet covered/bought back Eg, "I'm short 500 shares of Texas Instruments " Verb form indicates the action of selling Eg, "I'm shorting the S&P 500 " You sell short if you expect the price to fall
short
Deficient; defective; imperfect; not coming up, as to a measure or standard; as, an account which is short of the trith
short
primarily spatial sense; having little length or lacking in length; "short skirts"; "short hair"; "the board was a foot short"; "a short toss"
short
at a disadvantage; "I was caught short"
short
A position S in Sylver Coinage is short if g(S) is prime and S/g(S) is a quiet ender See long
short
of speech sounds (especially vowels) of relatively short duration (as e
short
cheat someone by not returning him enough money
short
suddenly, abruptly; rudely; unawares, at a disadvantage; prematurely, before the intended target or destination; briefly
short
less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight"
short
without possessing something at the time it is contractually sold; "he made his fortune by selling short just before the crash"
short
"Going short" or "shorting" is betting that the price of a security will fall by selling shares that you do not own If the price falls you can then buy the shares at the lower price, close the position, and pocket the difference
short
primarily temporal sense; indicating or being or seeming to be limited in duration; "a short life"; "a short flight"; "a short holiday"; "a short story"; "only a few short months"
short
used of syllables that are unaccented or of relatively brief duration
short
the location on a baseball field where the shortstop is stationed most direct; "took the shortest and most direct route to town"
short
at some point or distance before a goal is reached; "he fell short of our expectations"
short
most direct; "took the shortest and most direct route to town"
short
that bounced relatively far from the batsman
short
One who has sold a contract to establish a market position and who has not yet closed out this position through an offsetting purchase; the opposite of a long position Related: Long
short
Engaging or engaged to deliver what is not possessed; as, short contracts; to be short of stock
short
lacking foresight or scope; "a short view of the problem"; "shortsighted policies"; "shortsighted critics derided the plan"; "myopic thinking"
short
containing a large amount of shortening; therefore tender and easy to crumble or break into flakes; "shortbread is a short crumbly cookie"; "a short flaky pie crust"
short
Breaking or crumbling readily in the mouth; crisp; as, short pastry
short
unwilling to endure; "she was short with the slower students"
short
Jargon for sale of a stock, option, or other security that the seller does not actually own If you sell shares of a stock that you don't own but rather borrowed, you are said to have a "short position" or to "be short" that stock See also long
short
clean across; "the car's axle snapped short"
short
A word or phrase that can be said or written in less time to represent another word or phrase
short
low in stature; not tall; "his was short and stocky"; "short in stature"; "a short smokestack"
short
and To sell short, under Short, adv
short
A summary account
short
Abrupt; brief; pointed; petulant; as, he gave a short answer to the question
short
(noun) One who has sold futures contracts or plans to purchase a cash commodity (verb) Selling futures contracts or initiating a cash forward contract sale without offsetting a particular market position
short
See Quantity, and Guide to Pronunciation, §§22, 30
short
quickly aroused to anger; "a hotheaded commander"
short
accidental contact between two points in an electric circuit that have a potential difference
short
relatively close to the batsman
short
Not prolonged, or relatively less prolonged, in utterance; opposed to long, and applied to vowels or to syllables
short
(1) The selling side of an open futures contract This sale is a legally enforceable agreement to make delivery of a specific quantity and grade of a particular futures during a specified delivery period; (2) a trader whose net position in the futures market shows an excess of open sales over open purchases (3) A person who has sold a contract short See Long
short
of a cricket ball, to bounce relatively far from the batsman so that it bounces higher than normal; opposite of full
short
the fielding position of the player on a baseball team who is stationed between 2nd and 3rd base
short
To fail; to decrease
short
To cause a short circuit
short
the location on a baseball field where the shortstop is stationed
short
in a curt, abrupt and discourteous manner; "he told me curtly to get on with it"; "he talked short with everyone"; "he said shortly that he didn't like it"
short
With less height
short
Short circuit 1 An abnormal connection of relatively low resistance between two points of a circuit The result is excess (often damaging) current between these points Such a connection is considered to have occurred in a printed wiring CAD database or artwork anytime conductors from different nets either touch or come closer than the minimum spacing allowed for the design rules being use
short
Brittle
short
without possessing something at the time it is contractually sold; "he made his fortune by selling short just before the crash
short
Insufficiently provided; inadequately supplied; scantily furnished; lacking; not coming up to a resonable, or the ordinary, standard; usually with of; as, to be short of money
short
(of memory) deficient in retentiveness or range; "a short memory"
short
A JavaTM programming language keyword used to define a variable of type short, 16-bits using two's complement integer representation with a range of -215 to 215-1 (-32768 to 32767)
short
Versatile term often used to describe the absence of a security, a short sell position in a security or the general opinion that a security or the market will decline in price
short
A short sound, syllable, or vowel
short
not sufficient to meet a need; "an inadequate income"; "a poor salary"; "money is short"; "on short rations"; "food is in short supply"; "short on experience"
short
One who has sold futures contracts or plans to purchase a cash commodity (verb) Selling futures contracts or initiating a cash forward contract sale without offsetting a particular market position
short
Not extended in time; having very limited duration; not protracted; as, short breath
short
One who has sold futures contracts or the cash commodity Opposite of Long
short
Having a small distance from one end or edge to another, either horizontally or vertically dimensions
short
(1) Generally, as a noun, one who has sold futures contracts (or the cash commodity, depending on the market under discussion) and has not yet offset that position As a verb, the action of taking a position in which one has sold futures contracts (or made a forward contract for the sale of the cash commodity) without taking the offsetting action For example, if you had no position and you sold five contracts, your action would be "shorting the futures," and you would then be a "short " However, if your previous position was one of having bought five contracts (i e , "being long five"), and you then sold five contracts to offset that position, your second action would not be referred to as "shorting," because your position when the second action was concluded would be zero Short is also used with similar meanings as an adjective and adverb (2) In commercial paper loan futures, then short is defined as the party who contracts to deliver cash and to take delivery of paper
short
of speech sounds (especially vowels) of relatively short duration (as e g the English vowel sounds in `pat', `pet', `pit', `pot', putt')
short
To be near the end of one's one-year tour of duty in U S military service in Vietnam (specifically, having under 100 days left "in country") A "short-timer "
short
A ball that would bounce twice on the opponent's side of the table if given the chance
short
Less important, efficaceous, or powerful; not equal or equivalent; less (than); with of
short
{f} cause a short circuit; give less than required or agreed, shortchange (Informal)
short
A position is short with respect to a price if the position profits from a decrease in that price A short-seller of a stock profits from a decrease in the stock price and, hence, is short the stock A seller of an option profits from a decrease in volatility and, hence, is short volatility
short
Not long; having brief length or linear extension; as, a short distance; a short piece of timber; a short flight
short
(1) The selling side of an open futures contract; (2) a trader whose net position in the futures market shows an excess of open sales over open purchases See Long
short
{s} not long, little; not tall, small; lacking, deficient; insufficient, inadequate; lacking in length; concise, brief; crumbly or flaky due to high fat content; rude, abrupt
short
One who has sold a futures contract to establish a market position and who has not yet closed out this position through an offsetting purchase; the opposite of long
shorts
المفضلات