short; as, to cut grass or hair close

listen to the pronunciation of short; as, to cut grass or hair close
الإنجليزية - التركية

تعريف short; as, to cut grass or hair close في الإنجليزية التركية القاموس.

close
{f} kapatmak

Pencereleri kapatmak aklına gelmedi mi? - Did it not occur to you to close the windows?

Sadece gözlerini kapatmak zorundasın. - You have only to close your eyes.

close
{i} son

Tom, o günkü olaylar hakkında yazdıktan sonra günlüğü kapattı. - Tom closed his diary after writing about that day's events.

Seçim sonucunun yakın olacağı herkes tarafından biliniyordu. - It was clear to everyone that the vote would be close.

close
{s} bitişik
close
avlu
close
kapanış
close
(hava) sıkıntılı
close
eylemini durdurmak
close
titiz
close
havasız

Bütün pencerelerin kapalı olması nedeniyle o oda çok havasızdı. - It was very stuffy in that room with all the windows closed.

close
kapanmak

Saatler içinde, diğer bankaların çoğu kapanmak zorundaydı. - Within hours, many of the other banks had to close.

Bazı demir yolları kapanmak zorunda kaldı. - Some railroads had to close down.

close
yakın birbirine yakın
close
{f} sürgülemek
close
(an application) kapat (uygulamayı)
close
{f} kapat: adj.yakın
close
{s} kapalı, kapatılmış
close
{s} sıkı ağızlı
close
{i} sonuç

Seçim sonuçları son derece yakın. - The election results were extremely close.

close
{f} uzlaşmak
close
kısımları birbirine yakın
الإنجليزية - الإنجليزية
close
short; as, to cut grass or hair close
المفضلات