she is nine months gone

listen to the pronunciation of she is nine months gone
الإنجليزية - التركية
dokuz aylık gebe
she is nine months gone

  الواصلة

  she I·s Nine months gone

  التركية النطق

  şi îz nayn mʌnths gôn

  النطق

  /ˈsʜē əz ˈnīn ˈmənᴛʜs ˈgôn/ /ˈʃiː ɪz ˈnaɪn ˈmʌnθs ˈɡɔːn/

  كلمة اليوم

  bissextile
المفضلات