set up this in contrast to that

listen to the pronunciation of set up this in contrast to that
الإنجليزية - الإنجليزية
set off against
set up this in contrast to that

  الواصلة

  SET up this in con·trast to that

  التركية النطق

  set ʌp dhîs în kınträst tı dhıt

  النطق

  /ˈset ˈəp ᴛʜəs ən kənˈtrast tə ᴛʜət/ /ˈsɛt ˈʌp ðɪs ɪn kənˈtræst tə ðət/

  كلمة اليوم

  momism
المفضلات