senet

listen to the pronunciation of senet
التركية - الإنجليزية
note
bill

This bill is long past due. - Bu senetin vadesi geçmiş.

The bill must be paid today. - Senet bugün ödenmeli.

script
document
(Askeri) memorandum receipt
iou
(Ticaret) warrant
receipt
estate
certificate

You have no grounds for accusing Jill of stealing the stock certificates. - Jill'i hisse senetlerini çalmakla suçlayacak hiçbir dayanağın yok.

promissory note, IOU; title deed; voucher, receipt
proof
document which serves as proof of a business transaction; voucher; negotiable instrument; security
obligation
instrument
bond

Do you have savings in both stocks and bonds? - Hem hisse senetlerinde hem de tahvillerde tasarrufların var mı?

voucher
indenture
muniment
copy
commercial paper
(Hukuk) instrument, act, bill
title
acknowledge
documentary
title deed
debenture
deed
muniments
paper
senet kırmak
(Ticaret) discount
senet tahsili
(Ticaret) collection
senet vermek
guarantee
senet alan kimse
drawee
senet cüzdanı
bill case
senet defteri
(Ticaret) transfer book
senet defteri
(Ticaret) note register
senet düzenlemek
draw a bill
senet giderleri
(Ticaret) bill charges
senet hamili
(Ticaret) bill holder
senet iskontosu
bill discount
senet karşılığı avans
(Ticaret) advance against bill
senet karşılığı kredi
(Ticaret) bill credit
senet koçanı
counterfoil
senet kredisi
(Ticaret) bill credit
senet kıran banka
discount bank
senet kıran kimse
(Ticaret) discounter
senet kıran kişi
discounter
senet masrafı
(Ticaret) bill charge
senet sepet
(Konuşma Dili) written proof of a business transaction
senet vermek
1. to give (someone) written certification. 2. to give (someone) one's word that, guarantee that
senet vermek
a) to give (sb) written certification b) to guarantee
senet çıkarma
presentment
senet ıskontosu
(Ticaret) bond discount
ada yazılı (senet)
(Ticaret) registered
bono veya emre yazılı senet
(Ticaret) bond
ciro etmek (senet)
(Politika, Siyaset) assign
emre muharrer senet
(Ticaret) bond
emre yazılı senet
(Ticaret) payable to order
kırdırma (senet)
negotiation
kırdırmak (senet)
negotiate
protesto etmek (senet)
note
senetler
(Ticaret) promissory notes
tahsili mümkün (senet)
(Ticaret) good
anında ödenecek senet
demand bill
anında ödenecek senet
demand note
anında ödenecek senet
demand draft
ciro edilebilir senet
endorsable instrument
ciro edilebilir senet
(Ticaret) negotiable bill
ciro edilebilir ticari senet
(Ticaret) negotiable promissory note
ciro edilmiş senet
(Ticaret) made bill
dahili senet
(Ticaret) home bill
emre yazılı açık senet
(Ticaret) blank promisory note
emre yazılı senet
promissory note
genel senet
(Hukuk) general act
geçerli senet
(Ticaret) authentic instrument
geçici senet
scrip
güvenilir senet
(Ticaret) gilt edged bill
iskonto edilen senet
discount bill
kefil olmak (senet)
give security for due payment
keşidesinde ödenecek senet
demand draft
keşidesinde ödenecek senet
demand bill
kırdırılan senet
discount bill
nihai senet
(Hukuk) final act
proforma senet
(Ticaret) pro forma bill
protesto edilmemiş senet
(Ticaret) unprotested bill
resmi senet
(Kanun) formal deed
sahte senet
(Ticaret) fictitious bill
senetler
securities
senetler
security
son senet
(Hukuk) final act
tahsil edilecek senet
(Ticaret) note receivable
tahsil edilecek ticari senet
(Ticaret) trade note receivable
tahsil olunacak senet
(Kanun,Ticaret) bill receivable
tahsili mümkün olmayan senet
(Ticaret) uncollectible bill
tek senet
(Hukuk) single act
temdit edilmiş senet
(Ticaret) prolonged bill
ticari senet
commercial paper, bill
ticari senet
commercial paper, negotiable instrument
umumi senet
(Hukuk) general act
vadeli senet
time draft
yerel senet
(Ticaret) local bill
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) iki veya daha fazla kimseler arasındaki anlaşmayı belgelemek için karşılıklı imzalanan kağıt
Dayanılan veya dayanılacak olan şey
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit: "Bu zarflar hisse senedi dolu idi."- F. R. Atay
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit
belgit
senet sepet
"Senet yerine geçebilecek şey, sözleşme" anlamında kullanılır
açık senet
Açık bono
emre muharrer senet
Bono
mali senet
Malî belge
senet
المفضلات