securities market

listen to the pronunciation of securities market
الإنجليزية - التركية
menkul kıymetler borsası
securities market index
(Ticaret) borsa indeksi
securities markets
(Ticaret) menkul kıymetler piyasaları
securities market

  الواصلة

  securities mar·ket

  التركية النطق

  sîkyûrıtiz märkıt

  النطق

  /səˈkyo͝orətēz ˈmärkət/ /sɪˈkjʊrətiːz ˈmɑːrkət/

  كلمة اليوم

  byronic
المفضلات