secondary imagery dissemination system

listen to the pronunciation of secondary imagery dissemination system
الإنجليزية - التركية
(Askeri) ikinci görüntüyü yayma sistemi
secondary imagery dissemination system

  الواصلة

  sec·ond·a·ry im·age·ry dis·se·mi·na·tion sys·tem

  التركية النطق

  sekınderi îmıcri dîsemıneyşın sîstım

  النطق

  /ˈsekənˌderē ˈəməʤrē dəˌseməˈnāsʜən ˈsəstəm/ /ˈsɛkənˌdɛriː ˈɪməʤriː dɪˌsɛməˈneɪʃən ˈsɪstəm/

  كلمة اليوم

  acumen
المفضلات