saygı duyulan

listen to the pronunciation of saygı duyulan
التركية - الإنجليزية
respected

He is a scientist who is respected by everybody. - Herkes tarafından saygı duyulan bir bilim adamıdır.

This is a scientist who is respected by all. - Bu, herkes tarafından saygı duyulan bir bilimcidir.

saygı duy
{f} respecting

We cannot help respecting his courage. - Onun cesaretine saygı duymamak elimizde değil.

His modesty is worth respecting. - Onun alçakgönüllülüğü saygı duymaya değer..

saygı duy
{f} respected

Tom was the only one who respected Mary. - Tom Mary'ye saygı duyan tek kişiydi.

His soldiers feared and respected him. - Onun askerleri ondan korkuyor ve ona saygı duyuyordu.

saygı duy
{f} respect

Recognize and respect the personality of a person. - Bir kişinin karakterini tanı ve saygı duy.

He respects Einstein, an American scientist. - O, bir Amerikalı bilim adamı, Albert Einstein'a saygı duyuyor.

saygı duyulan
المفضلات