say that one was not involved in

listen to the pronunciation of say that one was not involved in
الإنجليزية - الإنجليزية
deny involvement in
say that one was not involved in

  الواصلة

  Say that one was not in·volved in

  التركية النطق

  sey dhıt hwʌn wız nät învälvd în

  النطق

  /ˈsā ᴛʜət ˈhwən wəz ˈnät ənˈvälvd ən/ /ˈseɪ ðət ˈhwʌn wəz ˈnɑːt ɪnˈvɑːlvd ɪn/

  كلمة اليوم

  tremulous
المفضلات