salvage

listen to the pronunciation of salvage
الإنجليزية - التركية
deniz kazasından veya yangından kurtarılan mal
mal kurtarma
tahlisiye
(Bilgisayar) kurtarılan
(yangından/kazadan) kurtarmak
eşya kurtarmak
(Sigorta) sovtaj
(Kanun) kurtarma ücreti
kurtarma parası
(yangından/batan gemiden/vb.) mal kurtarma
{f} kurtar

Hadi ne kurtarabilirsek kurtaralım. - Let's salvage what we can.

Bu masa kurtarılmış ahşaptan yapılır. - This table is made out of salvaged wood.

kurtarılan mal
sigortalı eşyanın yangından kurtulması veya bunların satışıyle temin edilen gelir
deniz kazasından veya yangından kurtarma ücreti
(eşya) kurtarmak
{f} değerlendirmek (hurda vb.)
{i} enkaz
(fiil) kurtarmak, değerlendirmek (hurda vb.)
{f} kurtarmak
{i} kurtarma
salvageableka zadan
{i} kurtarılan eşya
{i} hurda
(Askeri) HURDA: 1. Temel malzeme muhtevası dışında bir dereceye kadar değer ifade eden fakat bir bütün olarak, herhangi bir maksatla kullanılması umudu kalmayan ve bir bütün haline getirilmek üzere onarımı veya yenileştirilmesi açıkça imkansız görülen mal. 2. Kullanılmaz kabul edilen, atılan veya terk edilen mal ve böyle bir mal içindeki malzemenin, yeniden kullanılmak, yeniden imal edilmek veya işe yarar kısımları ayırmak maksadıyla toplanması veya kurtarılması
salvage value
hurda değeri
salvage procedure
(Askeri) kurtarma işlemi
salvage the day
günü kurtarmak
salvage tug
kurtarma römorkörü
salvage value
(Ticaret) hurda fiyatı
salvage crane
kurtarma vinci
salvage lorry
kurtarma kamyonu
salvage man
cankurtaran
salvage vessel
kurtarma gemisi
salvage work
kurtarma çalışması
salvage excavation
(Arkeoloji) Kurtarma kazısı
salvage ship
Kurtarma gemisi
salvage team
kurtarma ekibi
salvage association
(Askeri) gemi kurtarma cemiyeti
salvage charge
(Sigorta) kurtarma masrafı
salvage charges
(Sigorta) sovtaj masrafları
salvage class diver badge
(Askeri) GEMİ KURTARAN DALGIÇ BRÖVESİ
salvage depot
(Askeri) hurda deposu
salvage depot
(Askeri) hek mal deposu
salvage depot
(Askeri) HURDA MAL DEPOSU: Kullanılmayacak durumda ve terkedilmiş veya düşmandan alınmış olan malzeme ve ikmal maddelerinin, tamir edilmek ve parçalarından faydalanılmak üzere konduğu depo
salvage depot
(Askeri) hurda mal deposu
salvage dive
(Askeri) kurtarma dalışı
salvage diver
(Askeri) GEMİ KURTARMA DALGICI
salvage dump
(Askeri) geçici hurda
salvage dump
(Askeri) GEÇİCİ HURDA MAL DEPOSU: Muhabere sahasında; kullanılmayan, terk edilen veya düşmandan alınan malzeme ve ikmal maddelerinin toplandığı ve bunlardan muharebe sahasına gönderilecek olanlarla tamire muhtaç bulunanların ve bir hurda mal deposunda ayaklanacakların tasnif edildiği yer
salvage expenses
(Kanun) kurtarma masrafları
salvage group
(Askeri) deniz kurtarma grubu
salvage group
(Askeri) DENİZ KURTARMA GRUBU: Bir amfibi harekatta; personeli kurtarmak, terkedilmiş malzeme, araç ve teçhizatı toplamak üzere görevlendirilmiş ve bu maksada uygun şekilde teçhiz edilmiş deniz görev kuruluşu
salvage loss
(Sigorta) sovtaj hasarı
salvage metabolic pathway
(Biyokimya) yan özüştürüm yolu
salvage money
(Askeri) kurtarma ve yardım ücreti
salvage officer
(Askeri) hurda mal subayı
salvage officer
gemi kurtarma zabiti
salvage officer
(Askeri) HURDA MAL SUBAYI: Bir teşkilat veya bir garnizon vesairede kullanılmayan, terk edilen veya düşmandan ele geçirilen teçhizat ve ikmal maddelerini teslim alan, muayene eden ve sınıflandıran subay
salvage officer
(Askeri) hek mal subayı
salvage operation
(Askeri) kurtarma harekatı
salvage procedure
(Askeri) TAHLİSİYE (KURTARMA) İŞLEMİ: 1. Hasar görmüş, terkedilmiş, çürüğe ayrılmış müttefik veya düşman malzemesi, gemi, deniz aracı ve yüzen araçların yeniden kullanılmak, onarılmak veya işe yarar kısımlarını ayırmak maksadıyla kurtarılması, tahliyesi ve yenileştirilmesi. 2. Liman ve kanal temizlenmesi, dalgıç çalışmaları, tehlikeli bölgelerde yedekte çekme ve kurtarma römork hizmetleri ile dış kıyılarda batmış veya diğer kısımlarda karaya oturmuş malzeme, gemi, deniz aracı ve ordu deniz araçlarının kurtarılması
salvage property
(Askeri) hurda mal
salvage property
(Askeri) HURDA MAL: Bak. "salvage"
salvage property
(Askeri) hek mal
salvage service
(Askeri) hurda mal hizmeti
salvage service
(Askeri) hek mal hizmeti
salvage service
(Askeri) HURDA MAL HİZMETİ: Kullanılmayan terk edilen veya düşmandan ele geçirilen teçhizat ve ikmal maddelerinin toplanması ve tasnifi ile meşgul olan birlik ve teşkiller ve bu birlik ve teşkillerin yaptığı hizmet
salvage steamer
(Askeri) kurtarma gemisi
salvage therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) son çare terapisi
salvage truck
kurtarma kamyonu
salvage value
(Askeri) HURDA DEĞERİ (KURTARILMIŞ MAL DEĞERİ)
salvage vesseles
(Askeri) kurtarma gemileri
salvage work
kurtarma çalışmaları
salvage yard
hurdalık
damaged
{s} hasarlı

Chris'in kalbi o kadar boş ve hasarlı hissetti ki o tamir edilemedi. - Chris' heart felt so empty and damaged that it couldn't be repaired.

Hasarlı saygınlığını onarmayı denedim. - I tried to repair his damaged prestige.

damaged
bozulmuş
damaged
hasara uğramak
damaged
zarar verilmiş
damaged
zarar görmüş

Çatı fırtınadan zarar görmüştü. - The roof was damaged by the storm.

Zarar görmüş itibarını tamir etmeye çalıştım. - I tried to repair his damaged prestige.

salvager
cankurtaran
damaged
{f} hasar ver

Kasırga küçük eve hasar verdi. - The hurricane damaged the small house.

Belki ona yanlışlıkla hasar verdim. - Maybe I accidentally damaged it.

damaged
zarar ver

Kaza, arabasının ön tekerlerine zarar verdi. - The accident damaged her car's front wheels.

Kuraklık oradaki tüm ürünlere zarar verdi. - The drought damaged all the crops there.

expenses of salvage
kurtarma masrafları
aircraft salvage
(Askeri) uçak kurtarma
aircraft salvage
(Askeri) TAYYARE KURTARMASI: Düşürülmüş veya mecburi iniş yapmış tayyareleri; onarmak veya hizmete elverişli yada onarılabilir aksamını yenileştirmek ve onarılamayan kısımların kayıtlarını silmek maksadıyla kurtarma işlemi
damaged
{s} bozuk
damaged
{f} zarar ver: adj.zarar görm
damaged
{s} ezik ve çürük içinde
damaged
{f} hasar ver: adj.hasarlı
damaged
{s} mahvolmuş
excluding salvage charges
(Sigorta) sovtaj masrafları hariç
mobile diving and salvage unit
(Askeri) seyyar dalış ve kurtarma birliği
quartermaster salvage depot
(Askeri) LEVAZIM HEK DEPOSU: Yıpranmış veya hasara uğramış teçhizatın levazım personeli tarafından onarıldığı veya muhafaza edildiği yer
remuneration for salvage
(Ticaret) hurda satış değeri
salvageable
(Mukavele) kurtarılabilir, düzeltilebilir
الإنجليزية - الإنجليزية
Of property or people at risk, to rescue
the compensation paid to the rescuers
damaged
Obsolete spelling of savage
Of discarded goods, to put to use
anything that has been put to good use that would otherwise have been wasted
To make new or restore for the use of being saved
the rescue of a ship, its crew or its cargo from a hazardous situation
the ship, crew or cargo so rescued
the similar rescue of property liable to loss; the property so rescued
any act of saving property
save from ruin, destruction, or harm
{n} a reward for saving wrecked goods
{a} savage, wild, uncivilized, rude
recovery made by an insurance company by the sale of property which has been taken over from the insured as a part-loss of settlement
the act of rescuing a ship or its crew or its cargo from a shipwreck or a fire the act of saving goods or property that were in danger of damage or destruction property or goods saved from damage or destruction collect discarded or refused material; "She scavenged the garbage cans for food"
If you manage to salvage a difficult situation, you manage to get something useful from it so that it is not a complete failure. Officials tried to salvage the situation
When an insurer makes a payment for lost or damaged property, the insurer is entitled to the salvage of that property
-An intermediate cutting made to remove trees that are dead or in imminent danger of being killed by injurious agents
Recovery of materials for on-site reuse or donation to a third party
Salvaged merchandise refers to products that can no longer be sold "as new" There is a large percentage of merchandise that is damaged while in transit to retail stores For instance, a pallet of toys may have packaging damage The retailer cannot sell the toys as new because the individual boxes show wear or tear This merchandise gets set to the side and labeled "Salvage" Salvage can also refer to merchandise that has been returned to the store for any number of reasons
The value of property after fire or other peril which value is used to reduce the total loss
Salvage is the act of salvaging things from somewhere such as a damaged ship or building. The salvage operation went on. the cost of salvage
the act of rescuing a ship or its crew or its cargo from a shipwreck or a fire
Property transferred to an insurer to reduce its loss The insurer secures an ownership interest from paying a claim for total loss or damage based on the true value of the property in its undamaged state or before the loss occurred
The remaining value of property after severe damage by fire or other peril The overall loss is reduced by the salvage value Undamaged property may be quite saleable and some property may be partially damaged, thus repairable and then saleable
Damaged policyholder property that is legally signed over to an insurer in a loss settlement Insurance companies sell salvaged property in order to reduce their overall monetary loss
The compensation allowed to persons who voluntarily assist in saving a ship or her cargo from peril
Damaged property that can be retrieved, reconditioned and sold to reduce an insured loss
A Salvage title is assigned to a vehicle that has been declared a total loss resulting from Fire, Vandalism, Collision, Theft, Flood or other occurrence Salvage titles are further broken down into two categories
If something is salvaged, someone manages to save it, for example from a ship that has sunk, or from a building that has been damaged. The team's first task was to decide what equipment could be salvaged The investigators studied flight recorders salvaged from the wreckage
That part of the property that survives the peril and is saved
Property taken over by an insurer to reduce its loss (G)
Property that has been damaged by an insured peril but still has some realizable value; this value is taken into account when determining the amount of the loss
That which is recovered from the Principal or an indemnitor to offset in whole or in part the loss and expense incurred by a surety in satisfying obligations it has sustained under a bond
The saving and utilization of waste materials leftover from a remodeling job or a fire
The property which has been recovered from a wrecked vessel, or the recovery of the ship herself
Property that, because of its worn, damaged, deteriorated, or incomplete condition or specialized nature, has no reasonable prospect of sale or use as serviceable property without major repairs, but has some value in excess of its scrap value
to put discarded goods to use
Harvesting damaged or defective trees for their economic value or for forest health Includes salvage of residual cedar, blow-down stands, and fire-damaged stands
Recovery made by an insurance company by the sale of property which has been taken over from the insured as a part of loss settlement
{i} act of saving, act of rescuing; act of saving a ship or its cargo from destruction; property that has been saved, rescued items
Savage
The salvage from somewhere such as a damaged ship or building is the things that are saved from it. They climbed up on the rock with their salvage
to rescue property or people at risk
property or goods saved from damage or destruction
(Sauvetage or Récupération) Property which has been damaged by an insured peril but still has some realizable value This value is taken into account in determining the amount of the loss It is also used as indicating the process of taking steps to reduce the amount of a loss Such as the removal of goods during the course of a fire to prevent damage or the removal of the goods after the fire to prevent further damage
It is the right of the Insurer to take possession of property (salvage) for which it has paid   Some Insurers, if agreed to by the Insured, will 'sell the salvage back' by deducting the salvage value from their settlement amount, and allowing the Insured to keep the property  
In auto insurance: a) The remainder or residue of the damaged property usually claimed by the insurer after said property has been declared a total loss b) A vehicle which has been previously declared a total loss by an insurer
The act of saving a vessel, goods, or life, from perils of the sea
(1) Property taken over by an insurance company to reduce its loss; (2) Award recoverable by salvors under maritime law
collect discarded or refused material; "She scavenged the garbage cans for food"
the act of saving goods or property that were in danger of damage or destruction
Process of recovering a ship or cargo from a loss or damage due to maritime perils
An item of personal property which has parts that are usable or which can be recycled The item as a whole is in such poor shape that its repair is not practical, but its total destruction is not warranted
If you salvage something such as your pride or your reputation, you manage to keep it even though it seems likely you will lose it, or you get it back it after losing it. We definitely wanted to salvage some pride for British tennis
{f} save from destruction, rescue
salvage grocery
A store that sells food that has passed its coded sell-by date, has damaged packaging, or is otherwise unfit for the general retail market
salvage therapies
plural form of salvage therapy
salvage therapy
A more drastic form of treatment given when an ailment (especially HIV or a tumour) does not respond to standard treatment
salvage yard
wreck yard
salvage excavation
(Arkeoloji) An archaeological excavation carried out in the context of salvage archaeology
salvage dig
(Archaeology) excavation of an archaeological site in order to save buried artifacts from destruction (usually carried out before a plot of land is developed)
salvage expert
one who is very knowledgeable about salvage operations
salvage team
rescue team
salvage value
Scrap value of plant and equipment
salvage value
The value of a capital asset at end of a specified period It is the current market price of an asset being considered for replacement in capital budgeting
salvage value
1 The cost recovered or which could be recovered from a used property when removed, sold, or scrapped A factor in appraisal of property value and in computing depreciation 2 The market value of a machine or facility at any point in time Normally, an estimate of an asset's net market value at the end of its estimated life
salvage value
Parts value without consideration of the specific vehicle the parts came from
salvage value
The residual value or selling price of an asset at the end of its useful life
salvage value
is the expected residual value of an asset at the end of its economic life
salvage value
The estimated value of an asset at the end of its useful life
salvage value
The minimum value for a depreciable asset After sufficient depreciation equals salvage value, no more depreciation may be taken Not the same as residual value
salvage value
The amount a salvage yard will pay for your damaged vehicle This amount is used to determine whether your vehicle is 'totalled' or not (See total loss, below )
salvage value
(Ticaret) The estimated or actual residual value of items no longer able to be used for their original purpose, or at the end of their useful life
salvage value
The amount that an asset is expected to be worth at the end of its productive life Also called scrap value, trade-in value, and residual value
salvage value
Scrap value of a plant or equipment
salvage value
S - Expected trade-in or market value when an asset is traded or disposed of (16 1)
salvage value
A title designation used when an insurance company purchases a vehicle that has been severely damaged (totaled), and then resells the vehicle Each state has different regulations on the sale of salvaged vehicles
salvage value
The value on which salvage is awarded It generally means the value of ship and cargo when they have been brought to a place of safety by the salvors
salvage value
The estimated value of an asset at the end of its economic life
salvage value
The value of an item after it has been damaged •Motor Vehicles
salvage value
The amount your vehicle is worth after an accident It is more specifically the amount a salvage company will pay for your vehicle after an accident
salvage value
The minimum value for a depreciable asset After sufficient depreciation is taken such that cost less accumulated depreciation equals salvage value, no more depreciation may be taken Not the same as residual value
salvage value
The estimated value that will be realized upon the sale or other disposition of an asset at the end of its useful life
salvage value
An estimated value of property at the end of its useful life Not used under MACRS
salvage value
The expected worth of a piece of property at the end of its economic life
salvage vessel
ship whose purpose is to help and rescue other ships or people in times of trouble
salvageable
capable of being saved from ruin; "their marriage was not salvageable
salvageable
Capable of being salvaged, saved or repaired. Worth rescuing and keeping rather discarding or replacing
salvageable
capable of being saved from ruin; "their marriage was not salvageable"
salvageable
{s} can be rescued, can be saved
salvaged
past of salvage
salvager
someone who salvages
salvager
{i} one who saves from destruction, one who rescues
salvages
plural of salvage
salvaging
present participle of salvage
salvage
المفضلات