said before stating something that is unpleasant but true

listen to the pronunciation of said before stating something that is unpleasant but true
الإنجليزية - التركية

تعريف said before stating something that is unpleasant but true في الإنجليزية التركية القاموس.

let's face it
Kabul edelim! Kabul edelim ki
let's face it
Kabul edilmesi zor olsa da gerçek olan bir durumu ifade etmeden önce "Kabul edelim ki ...", "Yüzleşmek gerek ki ..." anlamında söylenir
الإنجليزية - الإنجليزية
let's face it

Let's face it, we're not going to win.

said before stating something that is unpleasant but true

  الواصلة

  said be·fore stat·ing some·thing that I·s un·pleas·ant but true

  التركية النطق

  sed bîfôr steytîng sʌmthîng dhıt îz ınplezınt bʌt tru

  النطق

  /ˈsed bəˈfôr ˈstātəɴɢ ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət əz ənˈplezənt ˈbət ˈtro͞o/ /ˈsɛd bɪˈfɔːr ˈsteɪtɪŋ ˈsʌmθɪŋ ðət ɪz ənˈplɛzənt ˈbʌt ˈtruː/

  كلمة اليوم

  gargoyle
المفضلات