sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions

listen to the pronunciation of sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions
الإنجليزية - التركية

تعريف sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions في الإنجليزية التركية القاموس.

mana
antro
mana
{i} doğaüstü güç
mana
insan veya maddede bulunabilen dogaüstü bir kuvvet
mana
(isim) doğaüstü güç
الإنجليزية - الإنجليزية
mana
sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions

  الواصلة

  sa·cred im·per·son·al force in Mel·a·ne·sian and Po·ly·ne·sian religions

  التركية النطق

  seykrıd împırsınıl fôrs în melınijın ınd pälînijın rilîcınz

  النطق

  /ˈsākrəd əmˈpərsənəl ˈfôrs ən ˌmeləˈnēᴢʜən ənd ˌpäləˈnēᴢʜən rēˈləʤənz/ /ˈseɪkrəd ɪmˈpɜrsənəl ˈfɔːrs ɪn ˌmɛləˈniːʒən ənd ˌpɑːlɪˈniːʒən riːˈlɪʤənz/

  كلمة اليوم

  assoil
المفضلات