sağduyulu

listen to the pronunciation of sağduyulu
التركية - الإنجليزية
{s} prudent
{s} discreet

Tom is very discreet. - Tom çok sağduyuludur.

Tom is very discreet, isn't he? - Tom çok sağduyulu, değil mi?

level-headed
longheaded
common sensical
quick eyed
farsighted
forethoughtful
right minded
fair-minded
having common sense
prudential
farseeing
(someone) who has common sense, commonsensical
businesslike
commonsensical
level headed
levelheaded
fairminded
fair minded
sağduyu
common sense

In other words, you should doubt common sense. - Diğer bir deyişle, sağduyudan şüphelenmelisin.

In other words, you should doubt common sense. - Başka bir deyişle, sağduyudan şüphe etmelisin.

sağduyulu kimse
a man of sense
sağduyulu olma
discretion
sağduyu
{i} discretion

Discretion is a rare and important virtue. - Sağduyu nadir ve önemli bir erdemdir.

sağduyu
{i} sense

In other words, you should doubt common sense. - Diğer bir deyişle, sağduyudan şüphelenmelisin.

Tom thinks Mary lacks common sense. - Tom Mary'nin sağduyudan yoksun olduğunu düşünüyor.

sağduyu
{i} prudence

Prudence is never too much. - Sağduyu asla çok fazla değildir.

I appreciate your prudence. - Senin sağduyunu takdir ediyorum.

sağduyu
{i} judgement

He has good judgement for his age. - Yaşına göre iyi bir sağduyusu var.

sağduyu
lucidity
sağduyu
conventional wisdom
sağduyu
lucid
sağduyu
plain good sense
sağduyu
reason
sağduyu
commonsense
sağduyu
horse sense
sağduyu
discretion of
sağduyu
lucidness
sağduyu
{i} foresight
sağduyu
{i} nous
sağduyu
mother wit
sağduyu
{i} judgment
sağduyu
{i} forethought
sağduyu
farsightedness
sağduyu
common sense, reason
sağduyu
judgement [Brit.]
sağduyu
prudent
sağduyu
good sense
التركية - التركية
Sağduyusu olan
Sağduyu
aklıselim
Sağduyu
hissiselim
sağduyu
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim: "Bu halk çocuğunun, sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır."- F. R. Atay
sağduyu
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
sağduyu
Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü
sağduyulu
المفضلات