removing the brackets and simplifying an expression

listen to the pronunciation of removing the brackets and simplifying an expression
الإنجليزية - التركية

تعريف removing the brackets and simplifying an expression في الإنجليزية التركية القاموس.

expanding
{s} genişleyen
expanding
{i} genişleme
expanding
{f} genişle

İşçiler yolu genişletiyor. - The workers are expanding the road.

expanding
genişleyerek
expanding
{s} büyüyen
الإنجليزية - الإنجليزية
expanding
removing the brackets and simplifying an expression

  الواصلة

  re·mo·ving the brackets and sim·pli·fy·ing an ex·pres·sion

  التركية النطق

  rimuvîng dhi bräkıts ınd sîmplıfayîng ın îkspreşın

  النطق

  /rēˈmo͞ovəɴɢ ᴛʜē ˈbrakəts ənd ˈsəmpləˌfīəɴɢ ən əkˈspresʜən/ /riːˈmuːvɪŋ ðiː ˈbrækəts ənd ˈsɪmpləˌfaɪɪŋ ən ɪkˈsprɛʃən/

  كلمة اليوم

  primipara
المفضلات