relating to disputes, unsettled

listen to the pronunciation of relating to disputes, unsettled
الإنجليزية - التركية

تعريف relating to disputes, unsettled في الإنجليزية التركية القاموس.

controversial
tartışmaya yol açan
controversial
{s} tartışmalı

Bu tartışmalı bir karardı. - It was a controversial decision.

Bu düşünce tartışmalıdır. - This idea is controversial.

controversial
çekişmeli
controversial
{s} anlaşmazlığa neden olan
controversial
münakaşa edilebilir
controversial
{s} ihtilaflı

Bu görüş ihtilaflıdır. - This idea is controversial.

controversial
{s} münakaşacı
controversial
su götürür
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} controversial
relating to disputes, unsettled
المفضلات