refers to being less developed than peers

listen to the pronunciation of refers to being less developed than peers
الإنجليزية - التركية

تعريف refers to being less developed than peers في الإنجليزية التركية القاموس.

immature
olgunlaşmamış

Sizler çok olgunlaşmamışsınız. - You guys are so immature.

O çok olgunlaşmamış görünüyor. - She sounds very immature.

immature
vaktinden evvel
immature
{s} gelişmemiş

Bu çocuklar çok gelişmemiş. - These guys are very immature.

immature
çocukça
immature
immaturityhamlık
immature
immaturelyyetişkin kimse gibi davranmayarak
immature
kemal bulmamış
immature
toyluk
immature
{s} toy, gelişmemiş
immature
ol gunlaşmadan
immature
{s} ham, olmamış
immature
{s} ham
immature
(Tıp) Tam gelişmemiş
الإنجليزية - الإنجليزية
immature
refers to being less developed than peers

  الواصلة

  refers to be·ing less de·vel·oped than peers

  التركية النطق

  rıfırz tı biîng les dîvelıpt dhın pîrz

  النطق

  /rəˈfərz tə ˈbēəɴɢ ˈles dəˈveləpt ᴛʜən ˈpərz/ /rəˈfɜrz tə ˈbiːɪŋ ˈlɛs dɪˈvɛləpt ðən ˈpɪrz/

  كلمة اليوم

  lissotrichous
المفضلات