rapid and inarticulate talk; unintelligible language; unmeaning words; jargon

listen to the pronunciation of rapid and inarticulate talk; unintelligible language; unmeaning words; jargon
الإنجليزية - التركية

تعريف rapid and inarticulate talk; unintelligible language; unmeaning words; jargon في الإنجليزية التركية القاموس.

gibberish
anlamsız ses ya da konuşma
gibberish
anlaşılmaz söz
gibberish
Anlaşılmaz konuşma, hızlı ve karışık konuşma
gibberish
{i} hızlı ve anlamsız konuşma
gibberish
karışık söz
gibberish
çabuk ve anlaşılmaz söz
gibberish
{i} konuşmaya benzeyen anlamsız sesler
gibberish
{i} saçmalık

Bu benim için saçmalık. - This is gibberish to me.

gibberish
{i} abuk sabuk söz
الإنجليزية - الإنجليزية
gibberish
rapid and inarticulate talk; unintelligible language; unmeaning words; jargon

    الواصلة

    rap·id and in·ar·ti·cu·late talk; unintelligible language; un·mean·ing words; jar·gon

    النطق

    كلمة اليوم

    nemesis
المفضلات