rakipler

listen to the pronunciation of rakipler
التركية - الإنجليزية
competitors

My friend recommended that I shouldn't buy an iPad yet, but to wait until I see what Apple's competitors come out with. - Arkadaşım henüz bir iPad almamam gerektiğini fakat Apple'ın rakiplerinin ne konuşacaklarını görünceye kadar beklememi tavsiye etti.

How can Tom win if he has no competitors? - Rakipleri yoksa Tom nasıl kazanabilir?

rivals

You have to respect your rivals. - Rakiplerinize saygı duymalısınız.

King John put to death all of his rivals. - Kral John tüm rakiplerini idam etti.

rakip
rival

King John put to death all of his rivals. - Kral John tüm rakiplerini idam etti.

You have to respect your rivals. - Rakiplerinize saygı duymalısınız.

rakip
{i} competitor

Tom is a very tough competitor. - Tom çok sert bir rakip.

My friend recommended that I shouldn't buy an iPad yet, but to wait until I see what Apple's competitors come out with. - Arkadaşım henüz bir iPad almamam gerektiğini fakat Apple'ın rakiplerinin ne konuşacaklarını görünceye kadar beklememi tavsiye etti.

rakip
{i} opponent

Don't underestimate your opponents. - Rakiplerinizi küçümsemeyin.

They did not like the way he threatened his opponents. - Onlar onun rakiplerini tehdit etme tarzını beğenmediler.

rakip
{i} match
rakip
opposer
rakip
competing
rakip
adversary
rakip
emulous
rakip
antagonist

Despite being the antagonist in the movie, I liked her character. - Filmde rakip olmamıza rağmen, onun karakterini sevdim.

rakip
rivalrous
rakip
rival to
rakip
{i} contender

We didn't mean to disparage our contenders. - Rakiplerimizi kötülemek istemedik.

rakip
foe
rakip
rival (person, thing)
rakip
rival, competitor, antagonist, opponent, adversary
rakip
contestant
rakip
(a) rival
التركية - التركية

تعريف rakipler في التركية التركية القاموس.

RAKİP
(Hukuk) Binici, sürücü, süvari
rakip
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
rakip
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse): "Bakarsın erkek rakibini de, sevgilisini de öldürmüş."- S. F. Abasıyanık
rakipler
المفضلات