railing, handrail

listen to the pronunciation of railing, handrail
الإنجليزية - التركية

تعريف railing, handrail في الإنجليزية التركية القاموس.

banister
tırabzan

Tırabzandan aşağıya kaydım. - I slid down the banister.

banister
{i} trabzan
banister
{i} tırabzan; tırabzan küpeştesi
banister
{i} korkuluk

Tom korkuluktan aşağı kaydı. - Tom slid down the banister.

Tom korkuluk üzerine eğildi. - Tom leaned over the banister.

الإنجليزية - الإنجليزية
{i} banister
railing, handrail
المفضلات