put something forward to

listen to the pronunciation of put something forward to
الإنجليزية - التركية
toplantı saatini ileri almak
toplantı tarihini ileri almak
randevu tarihini ileri almak
randevu saatini ileri almak
put something forward
ortaya atmak
put something forward
(deyim) öne sürmek
put something forward to

  الواصلة

  put some·thing for·ward to

  التركية النطق

  pût sʌmthîng fôrwırd tı

  النطق

  /ˈpo͝ot ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈfôrwərd tə/ /ˈpʊt ˈsʌmθɪŋ ˈfɔːrwɜrd tə/

  كلمة اليوم

  gestalt
المفضلات