professional association

listen to the pronunciation of professional association
الإنجليزية - التركية
mesleki arkadaşlık
meslek birliği
meslek kuruluşu
professional associations
(Ticaret) meslek odaları
professional associations
mesleki dernekler
الإنجليزية - الإنجليزية
an association of practitioners of a given profession
Professional Golfers' Association of America
PGA, the
professional association

  الواصلة

  pro·fes·sion·al as·so·ci·a·tion

  التركية النطق

  prıfeşınıl ısōsieyşın

  النطق

  /prəˈfesʜənəl əˌsōsēˈāsʜən/ /prəˈfɛʃənəl əˌsoʊsiːˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  scissile
المفضلات