present participle of sink

listen to the pronunciation of present participle of sink
الإنجليزية - التركية

تعريف present participle of sink في الإنجليزية التركية القاموس.

sinking
{i} batma

Antina'nın midesinde bir batma hissi vardı. - Antina had a sinking feeling in her stomach.

RMS Lusitania'nın batması uluslararası bir protestoya neden oldu. - The sinking of the RMS Lusitania caused an international outcry.

sinking
{i} batırma
sinking
batış

Ufukta güneşin batışını izledik. - We watched the sun sinking below the horizon.

Titanik'in batışında 1490 ila 1635 kişi öldü. - Between 1,490 and 1,635 people died in the sinking of the Titanic.

sinking
{f} bat

Fareler batan gemiyi terkederler. - Rats leave a sinking ship.

Fareler batan gemiyi terkederler. - Rats desert a sinking ship.

sinking
çökme
sinking
çöküntü
sinking
yavaş yavaş ödeme
sinking
batarak
sinking
(isim) düşüş, batış, batırma, dermansızlık, halsizlik, açlıktan dermansızlık, işlevini yitirme, yavaş yavaş ödeme (borç), amorti etme, batma
sinking
(sıfat) yavaş yavaş kaybolan, zamanla azalan, azalan, amorti eden
sinking
{i} yavaş yavaş ödeme (borç)
sinking
{s} amorti eden
sinking
{i} açlıktan dermansızlık
sinking
{i} dermansızlık
sinking
{i} düşüş
sinking
{i} amorti etme
sinking
{s} azalan
sinking
{i} halsizlik
الإنجليزية - الإنجليزية
sinking
present participle of sink
المفضلات