present participle of exclude

listen to the pronunciation of present participle of exclude
الإنجليزية - التركية

تعريف present participle of exclude في الإنجليزية التركية القاموس.

excluding
hariç

Çizimler hariç, bu kitabın 252 sayfası var. - This book has 252 pages, excluding illustrations.

Barack Obama hariç Amerika Birleşik Devletlerinin bütün başkanları beyazdı. - Excluding Barack Obama, all presidents of the United States were white.

excluding
rnüstesna
excluding
(Bilgisayar) dışta tutulan
excluding
hariç olmak üzere
excluding
-in dışında
excluding
{f} dışta bırak
excluding
-den başka
excluding
{i} dışlama
excluding
(İnşaat) hariç tutma
excluding
ayrı tut
الإنجليزية - الإنجليزية
excluding
present participle of exclude
المفضلات