prefix code for reconnaissance helicopter designations

listen to the pronunciation of prefix code for reconnaissance helicopter designations
الإنجليزية - الإنجليزية
RH
prefix code for reconnaissance helicopter designations

  الواصلة

  pre·fix code for re·con·nais·sance hel·i·cop·ter designations

  التركية النطق

  prifîks kōd fôr rikänısıns helîkäptır dezıgneyşınz

  النطق

  /ˈprēfəks ˈkōd ˈfôr rēˈkänəsəns ˈheləˌkäptər ˌdezəgˈnāsʜənz/ /ˈpriːfɪks ˈkoʊd ˈfɔːr riːˈkɑːnəsəns ˈhɛlɪˌkɑːptɜr ˌdɛzəɡˈneɪʃənz/

  كلمة اليوم

  fauntleroy
المفضلات